Kunstroute

Portal is het kunstwerk van Ram Katzir, Chaja Hertog en Nir Nadler voor de looproute van het station naar de binnenstad van Zwolle. Het plan was een van de meer dan 100 ideeën die binnenkwamen op een prijsvraag van de Commissie voor Beeldende Kunst in Zwolle. Met het plan geven de kunstenaars de looproute een unieke uitstraling van internationale allure.

Tijdtunnel

Portal creëert een magische wereld waarin het alledaagse leven en een denkbeeldige wereld elkaar afwisselen. Reizigers op het station Zwolle worden ondergedompeld in een levensgrote video, die volledig gefilmd is in het station zelf. Bezoekers ervaren de video als een panoramische spiegel, die figuren uit het Zwolse verleden, heden en denkbeeldige toekomst toont. De video-installatie betrekt het reizende publiek betrekken bij de historie van de stad en speelt tegelijkertijd met hun perceptie van ruimte en tijd. Met de video wordt de stationstunnel van een doorgangsroute een bestemming op zichzelf. Het wachten op station Zwolle is een stuk leuker. Aan de filmopnamen in de zomer van 2015 hebben 500 Zwollenaren meegewerkt.

Video die volledig gefilmd is in het station zelf. Bezoekers ervaren de video als een panoramische spiegel, die figuren uit het Zwolse verleden, heden en denkbeeldige toekomst toont.

Blauwe lijn

Vanaf het stationsplein slingert een smalle blauwe bronzen lijn langs de Stationsweg en de Burgemeester Van Roijensingel naar de binnenstad met de stroom van bezoekers en forenzen mee.  De lijn is in de grond gekerfd, als de levenslijn in een handpalm en verbindt een aantal kunstwerken.

Audioscope - beelden langs de blauwe lijn

Beelden

Langs de lijn staan op strategische plaatsen beelden die bezoekers uitnodigen om hun omgeving te beschouwen en zich bewust te worden van de tijd en plaats waarin we nu leven. De beelden bestaan uit een ondergronds perron en een grote bronzen kaart van Zwolle en twee audioscopen met de soundtrack van de video-installatie in de tunnel.

De leden van de klankbordgroep voor de kunstroute hebben suggesties gedaan voor de invulling van de bronzen kaart met markante Zwolse objecten uit heden en verleden.

Internationale allure

Met Portal  heeft Zwolle een aansprekend kunstwerk van hoge artistieke kwaliteit, dat een spannende bijdrage levert aan de looproute van het station naar de binnenstad. De route heeft internationale allure en een blijvende toegevoegde waarde voor de stad. De hele kunstroute kan vanuit verschillende richtingen ervaren worden en is ontworpen zonder begin of einde. De route is op 23 januari 2016 geopend.

Bronzen kaart

De kunstroute is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, Provincie Overijssel en het Mondriaan Fonds.