Loopoppervlak oversteekplaatsen

Hoogteverschillen

  • Maximaal 5 mm hoogteverschil bij aansluiting rijbaan op voetpad.
  • Abrupte hoogteverschillen moeten worden voorkomen.

Onregelmatigheden

  • Situeer straat- en trottoirkolken tenminste 3 m van elke oprit.
  • Een oprit wordt bij voorkeur op het hoogste afwateringsniveau aangebracht.

In de looproute mogen geen straat- en trottoirkolken voorkomen.

Verhoogde kruispunten (verkeersplateaus)

Voordelen

  • snelheidsverlagend effect
  • makkelijker oversteken door het ontbreken van een hoogteverschil in de looproute

Nadeel

  • blinden en slechtzienden herkennen de oversteek minder gemakkelijk.

Door het aanbrengen van een met de voet en stok voelbaar en hoorbaar materiaalverschil, wordt de oversteek beter herkenbaar voor blinden en slechtzienden.

Het is ook mogelijk om op de hoeken paaltjes te plaatsen, maar dit strookt vaak niet met de wens om het aantal objecten in de buitenruimte te beperken.