Oversteekplaatsen

In het verkeer ondervindt de voetganger de grootste problemen bij het oversteken van wegen. Het oversteken van een straat verlangt van voetgangers altijd extra aandacht. Om te bepalen of er veilig kan worden overgestoken, moet worden ingeschat of de overkant veilig te bereiken is in de periode dat de weg vrij is. Een goed uitgevoerde oversteekvoorziening draagt bij aan een comfortabele en veilige route voor de voetganger. Dit is zeker van belang voor mensen die zich niet zo snel of gemakkelijk kunnen verplaatsen, voor blinden en slechtzienden en voor mensen die moeite hebben met de inschatting van afstand en snelheid van het autoverkeer. In de onderstaande richtlijnen staat beschreven aan welke eisen een goede oversteekvoorziening moet voldoen.