Op- en afritten oversteekplaatsen

Alternatieven bij weinig ruimte

 • Bij het ontbreken van manoeuvreerruimte achter de oprit is het mogelijk om het trottoir geheel of gedeeltelijk te verlagen.

Achter een oprit dient een horizontaal vlak te zijn dat tenminste 1,20 m diep is om een rolstoelgebruiker de gelegenheid te geven om te draaien. Wanneer het voetpad smal is en onvoldoende ruimte voor dit vlak beschikbaar is, zijn er de volgende alternatieven:

 • Het verlagen van het gehele voetpad. Houd de toegestane helling in acht!
 • Het verhogen van de rijbaan, zoals een drempel, een kruispuntplateau of een uitritconstructie.

Tijdens het inrichten van 30 km-zones zijn deze voorzieningen eigenlijk kosteloos aan te brengen, omdat deze voorzieningen toch al als snelheidsremmers worden aangebracht.

Tekening van de indeling van een oprit.

Maatvoering

 • ≥ 1,20 m breed
 • Helling maximaal 1:10
 • Keerruimte ≥ 1,20 x 1,20 m voor en achter helling
 • Bij toepassing verlaagde trottoirband is de ruimte achter de band ten minste 2,1 m breed en lang

Om oversteekplaatsen bruikbaar te maken voor rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen, moeten trottoirafritten of verlaagde trottoirbanden worden aangebracht. Nadeel van op- en afritten is dat blinden en slechtzienden deze minder goed herkennen. Door het aanbrengen van een met de voet of een stok voelbaar materiaalverschil kan de oversteek beter herkenbaar gemaakt worden.

Seniorenproof wegontwerp

 • Senioren focussen vaker hun aandacht op de stoeprand om vallen te voorkomen; hierdoor is er minder aandacht voor andere verkeersdeelnemers.
 • Door de trottoirafrit is er minder aandacht voor de stoeprand nodig en kan er gefocust worden op andere verkeersdeelnemers.
 • Door een niet te steile helling van een trottoirafrit kan een rolstoel stilstaan op de trottoirafrit zonder automatisch de rijbaan op te rijden.
 • Plaats hellingen tegenover elkaar zodat men in een rechte lijn de ene stoep af en de andere stoep op kan lopen.

Zichtbaarheid

 • Door het aanbrengen van een met de voet of een stok voelbaar materiaalverschil kan een oversteek beter herkenbaar gemaakt worden.
 • Markering voor de trottoirafrit wanneer de trottoirafrit bij een oversteekplaats ligt, om te voorkomen dat voetgangers met zichtbeperkingen ongemerkt het trottoir aflopen.