Zichtbaarheid oversteekplaatsen

  • Op ooghoogte (0,95 m tot 1,95 m hoog) is vrij zicht op aankomend verkeer
  • Ten minste 50 m vrij zicht bij buurtontsluitingswegen
  • Ten minste 100 m vrij zicht bij wijkontsluitingswegen

Voor slechthorenden dienen kruispunten overzichtelijk te worden gemaakt omdat zij afhankelijk zijn van visuele informatie. Dit kan onder andere door het creëren van zogenaamde vrijeuitzichthoeken.