Routegeleiding oversteekplaatsen

Gidslijnen en geleidelijnen

  • Zie de richtlijnen m.b.t. gidslijnen en geleidelijnen.
  • Oversteekplaatsen met rijbanen waar snelheden van meer dan 30 km/uur zijn toegestaan en voetpaden die intensief worden gebruikt moeten worden ingericht met een 0,6 m brede waarschuwingsmarkering .
  • Voor blinden/slechtzienden is een geleidelijn niet vanzelfsprekend vindbaar, zeker als ze gebruik maken van natuurlijke gidslijnen. Er dient een gelijdelijn naar het zebrapad aangebracht te worden, die voorzien moet worden van voldoende contrast.