Loopruimte oversteekplaatsen

Middengeleider (vluchtheuvel)

  • Op gebiedsontsluitingswegen met tweerichtingsverkeer altijd een middengeleider toepassen
  • Minimaal 2,0 m lang en 1,80 m breed.
  • De voetgangerszone op een middeneiland bij voorkeur niet verhogen.

Een rolstoelgebruiker maar ook bijvoorbeeld iemand met een kinderwagen moet zich veilig kunnen opstellen op de middengeleider.

Op gebiedsontsluitingswegen met verkeer in twee richtingen wordt altijd een middengeleider toegepast; deze is ten minste 2,0 m lang en ten minste 1,8 m breed

Afmetingen voor oversteekplaatsen, zoals vluchtheuvels

Vrije breedte

  • Middengeleider: ≥1,80 m
  • Opritje: ≥1,20 m