Nieuwsbrief Sociaal Domein

 • Samen werken aan een toekomstbestendig sociaal Zwolle

  Anders werken en denken. Samen proberen en leren. Verbinden en bewegen. Als gemeente en partners hebben we binnen de hervormingsagenda samengewerkt aan de beweging die we binnen het sociaal domein aan het maken zijn.

 • Zwolle stimuleert meedoen aan sociale activiteiten

  Als je thuis zit door gezondheids- of psychische problemen kan het lastig zijn om voor voldoende sociale contacten of een zinvolle daginvulling te zorgen. De meeste inwoners redden zichzelf hiermee, maar niet iedereen. Sommigen hebben behoefte aan meer begeleiding of sociale activiteiten. Verschillende organisaties in de stad organiseren daarom activiteiten voor sociale activatie en herstel. Dit doen zij met behulp van subsidie van de gemeente.

 • Samen (wonen): Meer begrip voor psychisch kwetsbare inwoners in de buurt

  Wat betekent het om naast een buurvrouw of buurman te wonen die 's nachts schreeuwt op het balkon, of als er een scootmobiel voor de ingang staat, of afval naast de containers? Ga je het gesprek aan? Zo ja, hoe dan? Ben je ergens bang voor? Waar is die angst op gebaseerd? Het project Samen (wonen) in Dieze-Oost brengt inwoners met én zonder psychische kwetsbaarheid bij elkaar. Het doel: elkaar beter begrijpen. Samen (wonen) is het eerste praktijkprojecten van de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag IJsselland.

 • Samenspel in de wijk: ‘We gaan samen met partners in de wijk én de gezinnen op zoek naar passende ondersteuning’

  In de Proeftuin samenspel in de wijk hebben we bijna twee jaar lang samen met veel en verschillende partners intensief geleerd en ontwikkeld. We hebben ons een andere werkwijze eigen gemaakt om gezinnen en kinderen in Zwolle nog beter te kunnen ondersteunen bij hun hulpvragen.