personen iconOmkijken naar elkaar in de sociale basis

Een belangrijk uitgangspunt van de Hervormingsagenda sociaal domein is het versterken van de sociale basis. Maar, wat houdt de sociale basis eigenlijk in? En waarom is het belangrijk dat deze basis versterkt wordt? We vroegen het aan Astrid Dekker, senior beleidsadviseur sociale basis bij de gemeente Zwolle.

‘De sociale basis zijn alle inwoners van Zwolle die voor zichzelf en voor elkaar zorgdragen. Dat doen we door samen te zorgen voor activiteiten, ontmoeting en hulp te bieden waar nodig’, vertelt Astrid. ‘Bij activiteiten kun je bijvoorbeeld denken aan sport, cultuur of inloopmomenten in buurtkamers en wijkgebouwen. En bij hulp bieden denk je vaak aan je eigen familie- en vriendenkring, maar dat kan ook als vrijwilliger of maatje, of aan een buurman of buurvrouw. Het gaat er in essentie om dat we naar elkaar omkijken in Zwolle.’

‘Het versterken van de sociale basis is belangrijk gezien de ontwikkelingen in de samenleving’, vertelt Astrid. ‘Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Psychische zorg en ondersteuning aan bijvoorbeeld ouderen wordt steeds vaker in de thuissituatie geleverd. Het is prettig als je op je oude dag of in een kwetsbare situatie met professionele zorg toch thuis kunt blijven wonen met je gebruikelijke sociale contacten en daginvulling. En dat je zelf en waar nodig met ondersteuning zo zelfredzaam mogelijk bent. Daar zetten we op in door de sociale basis te versterken.’

Iedereen dezelfde kansen

Met het versterken van de sociale basis willen we ervoor zorgen dat Zwollenaren zo vitaal en gezond mogelijk kunnen leven. En dat iedereen dezelfde kansen heeft. ‘We willen dat iedereen in Zwolle gebruik kan maken van de sociale basis. Daarom zetten we bijvoorbeeld in op dagopvang voor oudere inwoners, begeleiding naar vrijwilligerswerk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en activiteiten die rekening houden met verschillende culturele achtergronden. Hierin spelen organisaties als Travers en WijZ en inwonersinitiatieven een belangrijke rol. De sociale basis versterken vraagt wat van ons allemaal in Zwolle. Daarom zijn we in gesprek met inwoners en maatschappelijke partners om te horen wat zij belangrijk vinden en hoe iedereen hieraan kan bijdragen.’

Te veel om op te noemen

Wat hebben we tot nu toe bereikt in het versterken van de sociale basis? ‘Dat is eigenlijk te veel om op te noemen’, vertelt Astrid. Ze doet toch een poging: ‘We ondersteunen verenigingen met het vinden en behouden van vrijwilligers, begeleiden jongeren in het versterken van hun mentale weerbaarheid, helpen inwoners bij het starten van een initiatief als koken voor de buurt, ondersteunen mantelzorgers en stimuleren inwoners om digitaal, financieel en lees- en rekenvaardig te worden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. We zitten in ieder geval zeker niet stil en weten samen met partners en inwoners ontzettend veel mooie dingen voor elkaar te krijgen.’

Benieuwd naar wat er allemaal gebeurt in de Zwolse sociale basis? Op samenzwolle.nl vind je alles wat je voor en met elkaar kunt doen in Zwolle. In de komende edities lichten we mooie initiatieven uit die zijn ontstaan in de sociale basis.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle