Onderhoud aan straten in Wipstrik

In een aantal straten in de wijk Wipstrik is onderhoud nodig aan de verharding. Omdat we nu en in de toekomst ook problemen met de opvang van regenwater verwachten, willen we bij de werkzaamheden daar nu al op inspelen.

Dit doen we door het aanleggen van meer groenvoorzieningen en het verminderen van verharding. Daarnaast leggen we een watersysteem die wateroverlast in de toekomst beperkt. 

Bewonersbijeenkomst

Op 24 oktober 2022 heeft de gemeente tijdens een bijeenkomst de plannen gepresenteerd aan omwonenden. We hebben iedereen gevraagd om op deze plannen te reageren. Wij kregen met name reactie om meer parkeerplekken in de wijk te realiseren. Deze wens hebben we verwerkt in een nieuw ontwerp.

Riolering

Uit onderzoek van de riolering blijkt dat in deze buurt veel leidingen bij huizen in deze buurt gemaakt zijn van gres. Deze gresbuizen zijn niet meer in de beste staat. 

We hebben verschillende mogelijkheden bekeken en besloten dat we alle oude leidingen van gres gaan vervangen. Hierdoor moeten we ook het huidige asfalt helemaal weghalen. Eerst wilden we het asfalt zoveel mogelijk laten liggen om milieuvriendelijk en duurzaam te zijn, maar dat plan is veranderd. In plaats van asfalt komen er nu betonklinkers in de straat.

Deze vernieuwde aanpak helpt om de straten beter en duurzamer te maken, op een manier die past bij de wensen en behoeften die de buurtbewoners tijdens informatiebijeenkomst hebben aangegeven. 

Groen

Tijdens de bijeenkomst in 2022 heeft zich een aantal bewoners gemeld om mee te denken bij het maken van een groenplan. Samen met deze bewoners gaan we dit traject opstarten. 

Parkeerplaatsen

In het nieuwe ontwerp zijn meer parkeerplaatsen toegevoegd t.o.v. vorig ontwerp. Een ander verschil is het toepassen van betonklinkers i.p.v. asfalt vanwege het vervangen van riolering.

Reactie

Graag horen wij voor vrijdag 24 mei 2024 of wij uw input tijdens de bijeenkomst goed vertaald hebben in het ontwerp. U kunt uw reactie mailen naar e.trip@zwolle.nl

Planning 

PeriodeWerkzaamheden
24 mei 2024Reactie op ontwerp
Juni en juli 2024Aanbesteden en selecteren aannemer
Oktober 2024Start uitvoering
April 2025Uitvoering gereed
April/mei 2025Aanplant groen
Nieuwe situatie H. Roland Holststraat

Nieuwe situatie H. Roland Holststraat

Nieuwe situatie H. Roland Holststraat

Nieuwe situatie H. Roland Holststraat

Nieuwe situatie Carry van Bruggenstraat

Nieuwe situatie Carry van Bruggenstraat

Nieuwe situatie Van Hille Gaerthéstraat

Nieuwe situatie Van Hille Gaerthéstraat