blad iconOnderhoud begraafplaatsen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. De uit te geven graven op de begraafplaats Kranenburg zijn graftuinen. De graven op de begraafplaatsen Windesheim en Voorst hebben beplanting en gras.

Wat doet de gemeente precies?

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgt de gemeente voor:

  • Aanleg en onderhoud graftuin of beplanting.
  • Eventueel vernieuwen van een graftuin.
  • Behoorlijke ligging en stand van het gedenkteken.

De gemeente zorgt er ook voor dat begraafplaats er verzorgd uitziet. We brengen blijvende beplanting op de graven aan:

  • Vaste planten.
  • Kleine heesters.
  • Kleine coniferen.

We:

  • Snoeien deze vaste planten.
  • Verwijderen onkruid.
  • Planten en vervangen.

Kosten

In één keer betalen

Bij uitgifte van een nieuw graf, moet u in principe het onderhoud voor de hele periode betalen. Dus voor 20 jaar. 

Jaarlijks betalen

U kunt ook jaarlijks onderhoudskosten betalen. Dit is wel duurder.

Afkopen onderhoud

Het is mogelijk om het onderhoud af  te kopen. Dit kunt u online regelen met DigiD.

Zie ook Leges begraven.