Onderzoeksrapport NIOD

Welke rol heeft de gemeente gespeeld bij het onteigenen, doorverkopen en in gebruik nemen van bezittingen van Joodse inwoners in Zwolle tijdens en na de Tweede Wereldoorlog? En op welke manier vond er rechtsherstel plaats? Om deze vragen te beantwoorden, heeft de gemeenteraad het NIOD in 2021 de opdracht gegeven om hier onderzoek naar te doen.

Na 2,5 jaar onderzoek ligt er nu een rapport waarin feitelijk beschreven wordt welke rol de gemeente heeft gespeeld in die tijd. Het rapport is een eerste tussenstap in een langer onderzoek, dat in totaal vier jaar duurt.

Het NIOD heeft het rapport  op 13 februari overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Peter Snijders.

Het gehele rapport en de reactie van burgemeester Peter Snijders, namens het gemeentebestuur, kunt u hieronder lezen.

In 2025 wordt de eindrapportage verwacht, waarin de genoemde feiten in de brede context van die tijd worden geplaatst. Daarin komen ook de persoonlijke verhoudingen en de morele kant van rechtsherstel aan bod.

Een afbeelding van de raadzaal van het moment dat het NIOD het rapport overdraagt aan de burgemeester.