Ontheffing op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken

Als horecaondernemer kunt u een ontheffing aanvragen op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken.

Beschrijving

Grote evenementen

Met deze ontheffing* mag u maximaal twaalf (aaneengesloten) dagen zwak alcoholische dranken schenken. Bijvoorbeeld tijdens een straatfestival, Koningsdag of carnaval. U heeft een ontheffing nodig voor grote evenementen of feesten in de stad.

* Volgens artikel 35 van de Alcoholwet.

Zwak alcoholische dranken

Dit zijn dranken met een alcoholpercentage van 15% of minder.

Geen ontheffing

U heeft geen ontheffing nodig als u uw tap tijdens uw feest of activiteit op het terras van uw eigen horecaonderneming zet.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • Alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het certificaat Sociale Hygiëne. Zij moeten 21 jaar of ouder zijn en ze mogen geen strafblad hebben.
  • De ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het gedrang komt.
  • Met de ontheffing mogen alleen zwak alcoholische dranken (tot 15 % alcoholpercentage) worden geschonken.

Aanvraag

U kunt de ontheffing digitaal aanvragen met uw eHerkenningexterne-link-icoon

  • Een certificaat Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument van aanvrager en leidinggevenden.

Contact

Vragen over deze ontheffing? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing tot het schenken van zwak alcoholische dranken zijn kosten verbonden.

Deze kosten vindt u in de legestabel.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon