Ontheffing stookverbod

U mag snoeihout of tuinafval niet verbranden. De gemeente kan in sommige gevallen wel een uitzondering maken. Hiervoor kunt u digitaal een ontheffing aanvragen.

Beschrijving

Ontheffing

Voor het verbranden van afvalstoffen heeft u een ontheffing van de Wet milieubeheer of de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Deze verleent de gemeente in principe alleen voor paasvuren. We beoordelen uw aanvraag op brandveiligheid. We onderzoeken

  • De toegankelijkheid van het terrein voor hulpdiensten.
  • De ligging van woningen en wegen.
  • De bescherming van natuurgebieden en het grondwaterbeschermingsgebied.

Code oranje

Het is belangrijk om rekening te houden met het weer en of er brandgevaar is door droogte en windrichting. U mag een stookontheffing niet gebruiken als code oranje of rood van kracht is. Dit kunt u nagaan op www.natuurbrandrisico.nlexterne-link-icoon

Tijdig

U moet een aanvraag voor een ontheffing van het stookverbod tijdig doen, zodat:

  • Er voldoende gelegenheid is het verzoek te behandelen.
  • Om omwonenden de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen.

ROVA

Particulieren kunnen, in tegenstelling tot bedrijven, snoeihout gratis inleveren op het terrein van de ROVAexterne-link-icoon:

Rijnlandstraat 2 (Hessenpoort)
Telefoonnummer: (038) 427 37 77.

Op afspraak ophalen

U kunt uw houtafval ook op afspraak op laten halen door de ROVA. Voor bedrijven zijn hier kosten aan verbonden.

Aanvraag

Als u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing, moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Bij het verlenen van een ontheffing, moet u aan een aantal voorschriften voldoen.

De ontheffing kunt u digitaal aanvragen via onderstaande formulieren:

Contact

Als u vragen heeft over deze ontheffing neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

De kosten voor een ontheffing van het stookverbod kunt u vinden in de tabel Leges vergunningen en verordeningen onder diversen.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:

Beleidsregel Stookverbodexterne-link-icoon

Wetgeving:

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon