Vergadering gemeenteraad Zwolle

Op 25 maart besluit de gemeenteraad over o.a. Bypass Eli Heimanslaan

18 maart 2024
Homepage

Op 25 maart is er een besluitvormend raadsplein van de gemeenteraad. Deze ronde is vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal. In dit bericht delen we de onderwerpen die op 25 maart aan de orde komen.

Bypass Eli Heimanslaan

In november 2021 besloot de gemeenteraad om een bypass voor het autoverkeer vast te stellen als voorkeursvariant voor het knelpunt Eli Heimanslaan – Stadshagenallee. Nieuw onderzoek laat zien dat de bypass niet nodig is om wachttijden van autogebruikers substantieel te verminderen. Daarnaast zou de bypass voetgangers en fietsers benadelen en vraagt de aanleg van de bypass fors meer budget. De raad wordt daarom voorgesteld te besluiten om de bypass Eli Heimanslaan niet te realiseren en met de klankbordgroep een nieuw ontwerp op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Aquamarijn en huisartsenpraktijk Turfmarkt

In 2021 heeft het college besloten in te stemmen met herhuisvesting van kindcentrum (IKC) Aquamarijn op de huidige locatie aan de Turfmarkt 5. Er is toen besloten te onderzoeken of gezamenlijke huisvesting van IKC Aquamarijn met de naastgelegen huisartsenpraktijk Turfmarkt haalbaar was. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gezamenlijke ontwikkeling ruimtelijk en financieel haalbaar is. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een gezamenlijke accommodatie voor kindcentrum Aquamarijn en huisartsenpraktijk Turfmarkt aan de Turfmarkt 5 te realiseren en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Visie Zwolle Circulair 

Op 26 februari is de Visie Zwolle Circulair besproken tijdens de raadsvergadering. Op 25 maart wordt de raad gevraagd de visie vast te stellen. Meer informatie over de Visie Zwolle Circulair is te vinden in dit artikelexterne-link-icoon.

In hetzelfde artikel wordt ook gesproken over het Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle. Ook dit stuk staat 25 maart op de agenda. De raad wordt gevraagd het masterplan vast te stellen. Lees hierexterne-link-icoon meer over het Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle.

Verder op de agenda

Naast de hiervoor genoemde onderwerpen, besluit de gemeenteraad op 25 maart ook over:

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Schellerbergweg 27;
  • SSC ONS Aanpassing GR;
  • Evaluatie verkoopprocedure eventvoorziening;
  • Rijksbijdrage opsporen ontplofbare oorlogsresten 2023;
  • Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2024;
  • Vaststelling bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a;
  • Uitbreiden Soortenmanagementplan met particulieren/ derden;
  • Afhandeling raadsbrieven.

Bekijk de agenda en stukkenexterne-link-icoon voor de besluitvormingsronde van 25 maart a.s.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.