Ouderenindex helpt bij maken bewustere keuzes ouderenbeleid

Hoe weet je wat Zwolse 65-plussers nodig hebben? Daar kan de ouderenindex van de gemeente Zwolle je bij helpen. Foske Toonstra, beleidsadviseur sociaal domein, werkt er graag mee. Ze vertelt hoe zij de ouderenindex inzet om bewustere keuzes te maken in het Zwolse ouderenbeleid.

Voordat je hoort hóé je met de ouderenindex kunt werken, vertelt Foske waarom de index er gekomen is. ‘We wilden gericht informatie per wijk bundelen van het aantal senioren, hoe het met hen gaat, en in hoeverre zij hun woonomgeving als seniorvriendelijk beschouwen. Dit stelt ons in staat om beter in te kunnen schatten wat er in een Zwolse wijk nodig is. Daarmee maken we bewustere keuzes voor het ouderenbeleid. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de tevredenheid over stoepen en straatmeubilair zoals bankjes en prullenbakken. Dit soort informatie was al belangrijk, maar in deze tijd des te meer. Het aantal ouderen groeit en we sluiten graag aan bij de behoeften en wensen van de senioren in de stad voor kwaliteit van leven', vertelt Foske. 

Kwaliteit van leven 

Over welke informatie hebben we het dan eigenlijk? De ouderenindex laat per Zwolse wijk graadmeters zien voor kwaliteit van leven voor 65-plussers die zelfstandig wonen. In de index vind je gegevens over persoonlijke kenmerken, sociale leefomstandigheden, woonomgeving en gezondheid van Zwolse 65-plussers. De informatie in de index is onder andere gebaseerd op data uit het gemeentelijke Buurt-voor-Buurt Onderzoek en de Ouderenmonitor van GGD IJsselland 2020. 

Ouderenindex helpt bij beleid seniorenhuisvesting 

Foske gebruikt de index om bijvoorbeeld te bepalen welk beleid er nodig is voor seniorenhuisvesting. ‘Veel senioren wonen in een huis dat, of omgeving die, eigenlijk minder passend voor hen is. Het huis is bijvoorbeeld erg groot, heeft geen slaapkamer beneden of staat te ver van een supermarkt vandaan. Daardoor ontwikkelen ouderen vaak een zorgvraag. De index biedt context met graadmeters voor kwaliteit van leven gericht op het seniorvriendelijk wonen in een wijk. Soms doe ik verrassende ontdekkingen. Zo vond ik, op een andere plek, cijfers over de neiging om te willen verhuizen. Deze neiging blijkt groter te zijn dan ik dacht. Die wetenschap triggerde me om me verder te verdiepen in het verhuisgedrag: is dat binnen de wijk, naar een andere Zwolse wijk of de stad uit? De bereidheid van senioren om te verhuizen, biedt inzicht in de mogelijkheden voor de doorstroom op de woningmarkt. Waar senioren verhuizen, komt ruimte voor bijvoorbeeld gezinnen. Er blijkt meer ruimte om hierop in te steken, dan ik dacht.’ 

Gezondheid bevorderen 

Ook op het gebied van gezondheidsbevordering biedt de index waardevolle aanknopingspunten. ‘Binnenkort starten we in de wijken Holtenbroek en de Aa-landen met een pilot over gezond ouder worden. Ouderen in deze wijk doorlopen een trainingsprogramma om daarmee zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven en dingen zelf te kunnen blijven doen. Als ze actief blijven, hebben ze een grotere kans om fit te blijven. Dat is nodig, omdat we verwachten dat er in de toekomst meer ouderen maar minder zorgmedewerkers zijn.’ 

Toekomst van ouderenindex 

Als het aan Foske ligt, blijft ze met de index werken. ‘Ik ben zo iemand die het leuk vindt om uit te pluizen hoe ik data aan elkaar kan knopen. Het helpt mij in mijn werk om conclusies uit het ene dashboard met conclusies uit het andere te verbinden.’ 

Meer informatie 

De ouderenindex wordt door de gemeente Zwolle gebruikt als hulpmiddel voor het ouderenbeleid. Ook Zwolse welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of corporaties kunnen de index gebruiken. Ben jij benieuwd? Neem dan een kijkje in de ouderenindexexterne-link-icoon

Heb je vragen of tips? Neem dan contact op met het onderzoeksteam van de gemeente Zwolle via onderzoek@zwolle.nl of telefonisch op (038) 498 20 40.