Reizen met kinderen

Wanneer een ouder op reis gaat naar het buitenland met zijn of haar kind, kan het van belang zijn dat de ouder bewijsstukken meeneemt over de relatie die hij/zij heeft met het kind. Voorbeelden hiervan zijn het formulier Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland en het Uittreksel BRP met vermelding gezag. Tip: bereid je goed voor op de reis!

Beschrijving

Reizen met minderjarige kinderen

Wanneer een kind reist met iemand die niet (alleen) het gezag heeft, is er altijd toestemming nodig van degene(n) die het gezag heeft / hebben. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat met grootouders reist, met een (school)vriendje of met oom en tante. Om kinderontvoering tegen te gaan let de Koninklijke Marechaussee bij de grenscontroles extra goed op minderjarige kinderen. U moet dus kunnen aantonen dat de ouder(s) die het gezag heeft / hebben instemt met de reis.

Formulier 'toestemming reizen met minderjarig kind'

Met het formulier ‘Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenlandexterne-link-icoon’ kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de gezaghebbende ouder. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een formulier in. 

Dit formulier is niet verplicht, maar maakt  de controle voor de Marechaussee makkelijker. Zo voorkomt u ook vertraging en loopt u niet het risico dat u uw vlucht mist.

Wanneer is toestemming nodig?

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij ouders of derden alleen reizen met een minderjarige kind. Denk bijvoorbeeld aan:

  • U reist als ouder alleen met uw kind maar de andere ouder heeft samen met u het gezag. U heeft dan toestemming nodig van die andere ouder.
  • U bent ouder en alleen u heeft het ouderlijk gezag (eenhoofdig) en u reist alleen met uw kind. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, maar wel aanvullende documenten. Bekijk eventueel het stappenplanexterne-link-icoon van het Centrum Internationale Kinderontvoering
  • U bent ouder zonder ouderlijk gezagexterne-link-icoon en reist alleen met uw kind. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de ouder die het gezag heeft.
  • U reist met uw kind en de andere ouder is overleden. Hiervoor is toestemming niet van toepassing. Het is wel handig om enkele aanvullende documenten mee te nemen.
  • Uw kind gaat met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland. Bijvoorbeeld een vakantie met een opa, oma, andere familie of een vriendje. Ook dan is toestemming nodig.

Als u toestemming nodig heeft, kunt u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar het buitenlandexterne-link-icoon invullen. Deze ondertekent u samen met de ouder(s) die het gezag heeft / hebben. Gaan meerdere kinderen met u mee reizen? Vul dan per kind een toestemmingsformulier in.

Uittreksel uit de BRP met vermelding van het gezag

Een uittreksel met vermelding van ouders en gezag over een minderjarige kan nodig zijn als u of een ander met het kind op reis gaat. Aan de grensovergang wordt vaak gevraagd om een gezagsbewijs. Op het uittreksel worden gegevens van het kind, de ouders, het gezag en de afgevende instantie vermeld (zie onder 'aanvraag')

Meer informatie?

Aanvraag

Uittreksel BRP met vermelding gezag

Om te voorkomen dat er diverse documenten verzameld moeten worden, kan een uittreksel uit de BRP worden afgegeven. Daarop zijn het kind en de ouders vermeld én wie het gezag heeft / hebben. Heeft u zo'n uittreksel nodig? Maak dan een afspraak aan de publieksbalie. Daar wordt het uittreksel voor u aangemaakt.

Contact

Neem contact op met de gemeente Zwolle als u vragen over dit product hebt.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Het uittreksel met vermelding van het gezag kost net zoveel als een gewoon uittreksel uit de BRP.
Let op! U kunt dit alleen aan de balie aanvragen na het maken van een afspraak

Kosten uittreksels & verklaringen