Rioolontstopping, onderzoek

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting tussen uw perceelgrens en het hoofdriool. Als u in dit deel problemen heeft met de afvoer van afvalwater, kunt u de gemeente verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak.

Beschrijving

Ontstopping rioolaansluiting op gemeentegrond

De eigenaar/gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het goed gebruik van het riool, zo mag/mogen er bijvoorbeeld geen vet of vochtige doekjes door de afvoer wordt gespoeld. Dat geldt ook als er al een verstopping zit in het openbare deel van de rioolaansluiting.

Als u problemen heeft met de afvoer van afvalwater, kunt u de gemeente verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. De gemeente voert uitsluitend onderzoek uit wanneer te verwachten is dat het rioolprobleem zich in het gemeentelijk gedeelte van de rioolaansluiting voordoet. Voor een rioolonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Kosten

Als de verstopping op gemeentegrond te wijten is aan de gemeente Zwolle dan zijn de kosten voor onderzoek en herstel voor de gemeente. Voorbeelden van oorzaken kunnen zijn: wortelingroei door gemeentelijke bomen en struiken, buisbreuk, beschadiging en een ernstige verzakking van de rioolaansluiting.

Is de oorzaak van de rioolverstopping te wijten aan het rioolgebruik van de eigenaar/gebruiker van het pand dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever van het onderzoek.

De kosten voor onderzoek zijn veelal niet hoger dan € 150,-. Indien het onderzoek en het oplossen van de verstopping meer tijd vergt en daarmee hoger uit gaan vallen dan wordt dit u vooraf meegedeeld.

Aanvraag

Werkwijze rioolonderzoek en kosten (uitsluitend op gemeentegrond) 

  • Melding maken via 14038 of via melding openbare ruimte (zie onderstaande link)
  • Rova medewerker komt langs
  • De medewerker van de Rova vult samen met de bewoner een onderzoeksformulier in.
  • De Rova medewerker voert daarna het onderzoek uit.

Uitkomst onderzoek:

  • De oorzaak van de verstopping ligt bij de gemeente dan schakelen wij een aannemer in om de leiding te herstellen. Dit gaat bijvoorbeeld om oa een kapotte rioolleiding op gemeentegrond, boomwortels in de leiding of verzakking. De kosten zijn dan voor de gemeente. Heeft u voor deze verstopping een ontstoppingsbedrijf moeten inschakelen, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen, voor de gemaakte kosten, tot een maximum van €300,-De schadeclaim, voorzien van omschrijving en factuur, kan worden ingediend op mailadres: schade@zwolle.nl
  • De oorzaak van de verstopping komt voort uit rioolgebruik (denk aan bv vet of vochtige doekjes)  gaat de Rova de leiding reinigen en zijn de kosten van het onderzoek en evt het vervangen van de leiding voor de eigenaar/gebruiker van het pand.

Voor een rioolonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038.

Ik wil de melding via een formulier afhandelen: 

Formulier melding openbare ruimte

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Bijzonderheden

Een medewerker van de Rova voert namens de gemeente het onderzoek naar de oorzaak en de oplossing van het rioolprobleem uit.

Malafide rioolontstoppingsbedrijven

Op dit moment zijn er veel malafide rioolontstoppingsbedrijven actief. Controleer, voordat u een bedrijf inschakelt, op internet goed of dit niet zo’n onbetrouwbaar bedrijf is. Betrouwbare bedrijven in de omgeving zijn bijvoorbeeld: Rio Garantieplan Zwolle, DOS duurzaam Luttele of Riool Reinigings Service (RRS).

Gemiddeld kost het oplossen van een verstopping niet meer dan € 200,- à € 300,-. De gemeente vergoedt gemaakte kosten tot max. € 300,-.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving: wetten.overheid.nlexterne-link-icoon