Samen hebben we een beweging in gang gezet

De Hervormingsagenda sociaal domein loopt eind 2023 na vier jaar af als programma. Dat vraagt om een terugblik: welke resultaten hebben we geboekt en welke ervaringen kunnen we delen? Maar ook om een vooruitblik: hoe implementeren we de geleerde lessen en blijven we ons ontwikkelen binnen het sociaal domein en daarbuiten, samen met jullie, onze partners? Hiervoor werken we aan een nieuwe koers voor 2024-2026.

Met de Hervormingsagenda hebben we, samen met onze partners, een beweging in gang gezet. We hebben gewerkt aan een sterke sociale basis, hebben gezorgd voor meer preventie en laagdrempelige zorg en het normaal maken van hobbels en uitdagingen in het leven. Een andere manier van denken en werken die aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Met deze nieuwsbrief willen we jullie, onze partners in het sociaal domein, op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We delen ervaringsverhalen, nieuws over initiatieven, beleid en subsidiemogelijkheden en interessante bijeenkomsten. Zo blijven we continu met elkaar in contact. En dat is belangrijk, want passende oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen kunnen we niet alleen. Daar hebben we elkaar hard bij nodig.

Wij zijn trots op wat we tot nu toe samen voor elkaar hebben gekregen. En we kijken uit naar de volgende initiatieven en acties die we de komende tijd gezamenlijk op gaan zetten om Zwolle een thuis voor iedereen te laten zijn.

Wij wensen jullie veel leesplezier en inspiratie toe.

Dorrit de Jong, wethouder Inclusieve samenleving en bestuurlijk opdrachtgever Hervormingsagenda
Michiel van Willigen, wethouder Kansengelijkheid
Paul Guldemond, wethouder Werk en inkomen