Samen met buurtbewoners en de stad

In de afgelopen jaren hebben bewoners en ondernemers van de Kamperpoort samen met de gemeente gesproken over de herontwikkeling van het IJsselhallen-terrein. Onderwerpen zoals groenvoorzieningen, bouwhoogtes, het eventueel behouden van een deel van de IJsselhallen, en de invulling voor de Elbertsschool zijn aan bod gekomen. We nodigen ook Zwollenaren en andere geïnteresseerden uit om betrokken te blijven bij de verdere ontwikkelingen van deze bijzondere plek in de stad en regio. Zo maken we samen de Nieuwe Veemarkt een prettige en levendige stadsbuurt om te wonen en te ontmoeten.

Terugblik informatieavond 28 nov 2023

De gemeente organiseert gedurende de ontwikkeling van de Nieuwe Veemarkt verschillende ontmoetingen met (toekomstige) bewoners en ondernemers, bewoners van de Kamperpoort en belangstellenden uit de stad.

Gebiedsvisie

De input uit de Kamperpoort en de stad heeft geleid tot een scenario waarin op hoofdlijnen is bepaald welke functies een plek krijgen in de Nieuwe Veemarkt. Welke typen bebouwing er mogelijk komen en hoe groen de nieuwe buurt wordt. Al deze hoofdlijnen zijn opgenomen in een gebiedsvisie. De gemeenteraad heeft op 11 juli 2022 de Gebiedsvisie Nieuwe Veemarktexterne-link-icoon vastgesteld.

Ruimtelijk Ontwikkelplan

Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie voor de Nieuwe Veemarkt is de gemeente aan de slag gegaan met het opstellen van het Ruimtelijk Ontwikkelplan. De bewoners en ondernemers van de Kamperpoort en belangstellenden hebben over het ontwikkelplan meegedacht tijdens de informatieavond op 7 februari 2023. Het college van burgemeester en wethouders stelde 5 oktober 2023 het Ruimtelijk Ontwikkelplan Nieuwe Veemarktexterne-link-icoon vast. Op 7 november 2023 stelde ook de gemeenteraad het ontwikkelplan voor de Nieuwe Veemarkt vast. De raad geeft daarmee groen licht voor de uitvoering en stelt de middelen daarvoor beschikbaar.

Bijeenkomst Meeuwenlaan Nieuwe Veemarkt