Schade door gemeentelijk handelen

Als u vindt dat u door doen of laten van de gemeente Zwolle schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen en daarmee verzoeken uw schade te vergoeden. U kunt denken aan schade die ontstaat door gebreken aan de gemeentelijke wegen of schade door werkzaamheden zoals de aanleg van wegen of fietspaden.

Digitaal doorgeven

U kunt uw schadeclaim indienen door middel van een digitaal schademeldingsformulier waarin de toedracht en de omvang van de schade staan vermeld.

Voor inwoners/particulieren:

Aansprakelijkstelling (met DigiD)externe-link-icoon

Voor bedrijven:

Aansprakelijkstelling (met eHerkenning)externe-link-icoon

Afhandeling per post

U kunt er ook voor kiezen om alles per post af te handelen. Schademeldingen richt u aan:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Advies en Faciliteiten
Juridische Zaken - Verzekeringen
postbus 10007
8000 GA Zwolle