De stad Zwolle nog beter laten functioneren dankzij data en slimme technologie, dat is wat de gemeente Zwolle met Smart Zwolle wil bereiken. Denk aan het delen en​​ toepassen van (informatie)technologie, en aan het duurzaam oplossen van vraagstukken rond vervoer, gezondheid en veiligheid. Door Smart Zwolle betrekken wij inwoners bij hun wijk. Ook verbinden we partners in de stad onderling én met de gemeente. Smart Zwolle wordt in twee jaar opgezet. Smart Zwolle richt zich in eerste instantie op twee thema's: ‘Gastvrije binnenstad’ en ‘Klimaatadaptieve stad’.

SensHagen, wat meten de buren?

Klimaat Actief Zwolle organiseert samen met andere partijen uit haar netwerk het ‘SensHagen’ project. In het ‘SensHagen’ project wordt ervaring opgedaan met burgers die zelf luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. Meerdere inwoners van Stadshagen doen hieraan mee.

Stadsindicatoren

Binnen onze ambitie Smart Zwolle hoort het gebruik maken van data, wat vaak in de vorm van indicatoren gebeurt. De gemeente Zwolle heeft zich gecertificeerd voor de ISO37120, bestaande uit een wereldwijd gestandaardiseerde indicatoren voor steden.

Donald Duck te midden van digitale objecten

Donald Duck in de digitale wereld

In een speciale editie neemt Donald Duck kinderen mee in de zich snel ontwikkelende wereld van kunstmatige intelligentie, data en de normen, waarden, (grond)rechten en regels. Kinderen krijgen steeds vaker te maken met technische ontwikkelingen, maar het is ook belangrijk dat ze leren kritsich te zijn.