Smart Zwolle

Smart Zwolle werkt aan jouw toekomst

De stad Zwolle nog beter laten functioneren dankzij data en slimme technologie, dat is wat de gemeente Zwolle met Smart Zwolle wil bereiken. Denk aan het delen en​​ toepassen van (informatie)technologie, en aan het duurzaam oplossen van vraagstukken rond vervoer, gezondheid en veiligheid. Door Smart Zwolle betrekken wij inwoners bij hun wijk. Ook verbinden we partners in de stad onderling én met de gemeente. Smart Zwolle wordt in twee jaar opgezet. Smart Zwolle richt zich in eerste instantie op twee thema's: ‘Gastvrije binnenstad’ en ‘Klimaatadaptieve stad’.

Donald Duck duikt de digitale wereld in

Samen met Donald Duck Weekblad en EDG Media heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een speciale editie van Donald Duck Weeblad gemaakt. Deze uitgave neemt kinderen mee in de zich snel ontwikkelende wereld van kunstmatige intelligentie, data en de normen, waarden, (grond-)rechten en regels. Kinderen krijgen steeds vaker te maken met technische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie. Dat biedt heel veel mogelijkheiden, aldus BZK, maar het is ook belangrijk dat kinderen leren kritisch te zijn.

Het magazine, Donald Duck duikt in de Digitale Wereld, is exclusief voor het onderwijs ontwikkeld en is niet in de winkel verkrijgbaar. De uitgave is verschenen in een oplage van 550.000 exemplaren. Abonnees krijgen deze speciale editie in week 14 als bijlage bij het weekblad. De speciale editie van Donald Duck is, inclusief lesmateriaal, ook verspreid onder 5000 scholen.

SensHagen, wat meten de buren?

Klimaat Actief Zwolle organiseert samen met andere partijen uit haar netwerk het ‘SensHagen’ project. In het ‘SensHagen’ project wordt ervaring opgedaan met burgers die zelf luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. Meerdere inwoners van Stadshagen doen hieraan mee.

Stadsindicatoren

Binnen onze ambitie Smart Zwolle hoort het gebruik maken van data, wat vaak in de vorm van indicatoren gebeurt. De gemeente Zwolle heeft zich gecertificeerd voor de ISO37120, bestaande uit een wereldwijd gestandaardiseerde indicatoren voor steden.

Datagedreven beheer

Hoe kan data behulpzaam zijn in het beheer van de openbare ruimte. Om dit te onderzoeken starten we een pilot waarbij we onderzoeken hoe data kan bijdragen aan het onderhoud van onze verkeersborden.  Drie wagens van ROVA die reeds in de stad rondrijden worden hiertoe vanaf 6 mei uitgerust met camera’s.