Sociale huurwoningen

Extra sociale huurwoningen

De gemeente Zwolle en woningcorporatie deltaWonen spraken af om samen tot en met 2019 versneld 445 extra  sociale huurwoningen te realiseren. Het doel van deze 'versnellingsactie' is om de wachttijd voor sociale huurwoningen gelijk te houden, of zelfs te verkorten.

Er zijn 14 locaties in de stad geselecteerd waar deze woningen gebouwd worden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over financiering en de samenwerking. De versnellingsactie wordt ondersteund door de twee andere Zwolse corporaties: Openbaar belang en SWZ. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de planvorming voor de verschillende locaties. 

De woningen die in het kader van de versnellingsactie worden gebouwd zijn permanente bouw. Daarnaast wordt er op een klein aantal locaties ook tijdelijke woningen (semi-permanente huurwoningen) geplaatst, deze woningen zijn voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning en geschikt voor huishoudens bestaande uit 1 a 2 personen.

Op de volgende locaties worden permanenten woningen of appartementen gebouwd.

Overzicht versnellingsactie december

aangepast_overzicht_versnellingsaktie_nov_2018.pdfhttps://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/onze-projecten/zwolle-versnellingsactie/

Tijdelijke huurwoningen

Naast de permanente sociale huurwoningen op 14 locaties in de stad, worden op een kleiner aantal plekken ook tijdelijke woningen geplaatst. Dit gebeurt op plekken waar in de toekomst woningbouw voorzien is of waar voor de periode van 10 jaar bewoning wordt toegestaan. Deze woningen zijn vooral bedoeld om mensen die met spoed op zoek  zijn naar een woningen.

Oosterenk

Op het bedrijventerrein Oosterenk, nabij de Kuyerhuislaan heeft deltaWonen 40 sociale huurwoningen gebouwd. De woningen vallen in het laagste huurniveau en staan hier voor een periode van 10 jaar. Zwollenaren die met spoed een woningen nodig hebben komen voor één van deze woningen in aanmerking, via de woningzoeker.

Veemarkt

Aan de Veemarkt, op de locatie waar voorheen hotel Wijnberg stond, realiseert deltaWonen haar eerste 6 Tiny Houses. De woningen hebben een oppervlakte van 38m2 en zijn bedoeld voor 1 a 2 personen, zijn ‘all-electric’ en hebben dus geen gasaansluiting. De woningen worden in het voorjaar geplaatst voor een periode van 10 jaar. Kijk voor meer inforamtie op https://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/onze-projecten/zwolle-veemarkt-6-tiny-houses/

Mimosastraat

Swz realiseert dit voorjaar aan de Mimosastraat voor de duur van 15 jaar 28 appartementen aan de Mimosastraat. Deze woningen zijn voor een periode van 15 jaar op deze locatie voorzien. De huurprijs ligt tussen € 414 en € 510 euro per maand.  De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2018 van start gaan en  voor de zomer opgeleverd zijn.

Scholtensteeg

Jansen Vastgoed heeft plannen voor circa 100 tijdelijke woningen voor de Scholtensteeg met daarin 30 tijdelijke woningen bestemd voor de sociale huurmarkt die via deltaWonen verhuurd zullen worden. In de Scholtensteeg is de maximaal duur voor de tijdelijke woningen 15 jaar.  De tijdelijke woningen, zowel de vrije sector huur als de sociale huur,  zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.