Sociale huurwoningen

Algemeen

Sociale huurwoningen in Zwolle zijn in handen van de woningcorporaties. Bij de verdeling van deze sociale huurwoningen maken ze gebruik van de website Dewoningzoeker.nlexterne-link-icoon. Als u nog vragen heeft over het (eventueel tijdelijk) huren van een sociale huurwoning in Zwolle kunt u contact opnemen met de woningcorporaties in Zwolle.

Dit zijn:

  • DeltaWonen (038 8510200)
  • Openbaar Belang (038 4567222) en
  • SWZ (038 4680123).

Versnellingsactie sociale huurwoningen

Er zijn 14 locaties in de stad geselecteerd waar deze woningen gebouwd worden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over financiering en de samenwerking. De versnellingsactie wordt ondersteund door de twee andere Zwolse corporaties: Openbaar belang en SWZ. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de planvorming voor de verschillende locaties. 

De woningen die in het kader van de versnellingsactie worden gebouwd zijn permanente bouw. Daarnaast wordt er op een klein aantal locaties ook tijdelijke woningen (semi-permanente huurwoningen) geplaatst, deze woningen zijn voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning en geschikt voor huishoudens bestaande uit 1 a 2 personen.

Tijdelijke huurwoningen

Naast de permanente sociale huurwoningen op 14 locaties in de stad, worden op een kleiner aantal plekken ook tijdelijke woningen geplaatst. Dit gebeurt op plekken waar in de toekomst woningbouw voorzien is of waar voor de periode van 10 jaar bewoning wordt toegestaan. Deze woningen zijn vooral bedoeld om mensen die met spoed op zoek  zijn naar een woningen.

Flexwonen

De gemeente wil voor kleine huishoudens en studenten de kans vergroten in deze stad een geschikte woning te vinden. Daarom komen er naast de al geplande nieuwe woningen, 200 flexwoningenexterne-link-icoon verspreid over de stad. Ook wordt een leegstaand kantoorgebouw omgebouwd naar 88 appartementen.