Stadsbeiaardier

Martien van der Knijff is sinds december 2016 de stadsbeiaardier van Zwolle. Hij bespeelt ook de carillons van Hattem, Hasselt, Elburg, Apeldoorn ('s Heerenloo) en Katwijk aan Zee. Daarnaast geeft hij beiaardconcerten in binnen- en buitenland.

Peperbus

Stadsbeiaardier Van der Knijff speelt in de Peperbus zogeheten marktconcerten:

  • elke donderdag van 19.30-20.30 uur
  • elke vrijdag van 11.00-12.00 uur.

Daarnaast verzorgt hij tien keer per jaar bespelingen tijdens evenementen.

Sinds 1930

Het Zwolse carillon (klokkenspel) heeft voor het eerst geklonken op woensdag 15 januari 1930 om te vieren dat de IJsselbrug klaar was voor gebruik. Er is namelijk een verbinding tussen de IJsselbrug en het carillon. Het carillon is betaald van de rente op het geld dat de gemeente tot haar beschikking had voor de bouw van de IJsselbrug.  

Na de bouw van de IJsselbrug bleek dat de gemeente rente had ontvangen over het geld dat zij gebruikte om de brug te bouwen. Een werkgroep die de bouw van de brug begeleidde vroeg zich vervolgens af hoe deze rentegelden het best gebruikt konden worden. Er kwamen verschillende voorstellen en een daarvan was de aanschaf van een aantal luidklokken voor de Peperbus. Dan zouden deze op de dag van de opening van de IJsselbrug feestelijk over Zwolle klinken.

Van twee naar 39 klokken

In eerste instantie wilde men vijf nieuwe luidklokken aanschaffen, maar doordat de opgespaarde rente hoger was dan verwacht, bleek het mogelijk om de Peperbus uit te breiden met 30 klokken. Zo ontstond het carillon. Vervolgens is opdracht verleend aan de Engelse klokkengieter John Taylor om de nieuwe klokken te maken. Uiteindelijk werden er in 1929 in de gieterij van John Taylor 37 nieuwe klokken gemaakt en hetzelfde jaar naar Nederland verscheept.

Eigen site

Martien heeft een eigen website: www.beiaardiermartien.nlexterne-link-icoon

Informatie over het carillon (klokkenspel) vindt u op de website van de Stichting Zwolse Beiaard: www.zwolsebeiaard.nlexterne-link-icoon

Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Verenigingexterne-link-icoon levert al 100 jaar 'een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding en uitbreiding van dit belangrijke culturele erfgoed'.