Straatmeubilair Herkenbaarheid

Herkenbare vormgeving

Basis niveau

  • Gebruik zoveel mogelijk standaard objecten

Hoog niveau

  • Gebruiksobjecten uitvoeren in voor de locatie karakteristieke en daarmee herkenbare kleur en vormgeving.