Straatmeubilair

Onder straatmeubilair vallen alle objecten die in de openbare ruimte staan. Van bankjes en lichtmasten tot reclamezuilen en prullenbakken. Om te voorkomen dat deze objecten de toegankelijkheid van de openbare ruimte verminderen staat hieronder een overzicht van richtlijnen.