Straatmeubilair Loopruimte

Afstand tot ander object

  • Afstand bedieningselement tot muur of ander object > 0,50 m.

Vrije breedte

  • Plaatselijke doorgangen (tussen paaltjes e.d.) > 0,90 m.
  • Vrije breedte voor rolstoel naast of tegenover een zitelement of tafel > 1,20 m.

De vrije doorgang van de looproute moet minimaal 0,90 meter zijn.

Straatmeubilair (reclamezuilen, vuilnisbakken, brievenbussen, paaltjes, enz.) moet zodanig worden gesitueerd dat het geen belemmering is voor de vrije doorgang in de looproute. Soms worden voetpaden voorzien van paaltjes om te voorkomen dat auto’s gebruik maken van het voetpad. Zorg dat deze paaltjes de doorgang niet blokkeren.

De tekening laat zien hoeveel ruimte er om straatmeubilair, zoals een plant in een pot, heen vrij blijft.

Vrije draai- en manoeuvreerruimte

  • Draairuimte bij gebruiksobjecten met bediening > 2,10 x 2,10 m.
  • Opstelruimte bij gebruiksobjecten met bediening > 0,90 x 1,40 m.

De vrije draairuimte bij gebruiksobjecten dient  minimaal 2,1x2,1 m. te zijn. Dat houdt in dat bijvoorbeeld een bankje aan een pad van 1,50 m. minimaal 0,6 m. van het pad af gezet moet worden. Dit levert de gewenste manoeuvreerruimte op én houdt het pad vrij voor passanten.

Vrije hoogte

  • > 2,60 m.
  • > 2,30 m. bij incidentele objecten op een looproute
De tekening laat zien hoeveel vrije hoogte straatmeubilair nodig heeft, zoals een boom of verkeersbord.