Straatmeubilair Objecten

 • Scherpe hoeken en randen vermijden in de vormgeving van objecten en gebruiksobjecten.
 • Objecten buiten looproute plaatsen. Hierdoor blijft meer passer- en manoeuvreerruimte over.
 • Nutskasten worden in principe niet op het trottoir of voetpad geplaatst. Als dit niet mogelijk is geldt de volgende richtlijn. Voorkom een opeenstapeling van objecten. Een situatie waarbij langs een gevel een nutskast staat en langs de trottoirkant een lichtmast, kan bij voorbeeld een te smalle ruimte opleveren. Dit kan zich ook al voordoen wanneer een nutskast te dicht op een straathoek wordt geplaatst.

Brievenbussen

 • De gewenste inwerphoogte van brievenbussen is tussen de 0,90 en 1,20 m.

Containers

 • De opstelruimte voor container (240L) mag geen obstakel vormen voor de vrije doorgang.
 • Richtlijn vrije doorgang naast de container > 2 m.

Ondergrondse afvalcontainers

 • Recht voor het bedieningspunt van de afvalcontainer dient een manoeuvreerruimte te zijn voor een rolstoel (>2,1 x 2,1 m)
 • De draaicirkel mag over de staalplaat van de afvalcontainer lopen, mits er geen hoogteverschillen in de bestrating zijn.
 • Een afvalcontainer moet bereikbaar zijn vanaf de  omliggende voetpaden.

Plaats en ruimtebeslag

Plaats

Openbare ruimte

Goed toegankelijk voor het inzamelvoertuig (zie beheerkaders openbare ruimte)

Benodigde grondoppervlak container

2,50 m x 2,50 m

Ondergrond vrij van kabels en leidingen

Maximale diepte

3 m

Onderlinge afstand containers

0,50 m

Benodigde opstelruimte inzamelvoertuig

3 x 10 m

Maximale afstand voertuig-container

 • 4 m

 • 2 m

 • Restafval

 • Glas, oud papier en karton

Vrije hijshoogte

9 m

Niet over voet- en fietspaden en geparkeerde auto’s tillen

Afvalcontainers dienen bereikbaar en bruikbaar te zijn voor iedereen. Extra aandacht is nodig voor de route naar de container en de manoeuvreerruimte voor de container. Bedenk dat een rollatorgebruiker de vuilniszak los op de rollator moet transporteren. Bij elke drempel en elke oprit is het risico dat de vuilniszak van de rollator valt. 

Overige voorzieningen

 • Voorzieningen als stadsplattegronden dienen zo opgesteld te worden dat rolstoelgebruikers er gebruik van kunnen maken.

Straatnaamborden

 • Breng straatnaamborden zodanig aan dat zij zowel overdag als 's nachts goed verlicht en leesbaar zijn.
 • Zie NEN 1772 voor uitgebreide richtlijnen

Zitbanken

Basis niveau

 • Zithoogte zitelementen tussen 0,45 en 0,55 m (evt. met rugleuning en armleggers).
 • Werkbladhoogte (tafels e.d.) 0,80 m.
 • Vrije ruimte onder tafels > 0,75 m over een diepte > 0,50 m.

Hoog niveau

 • Banken met armleggers (voor hulp bij opstaan) én zonder armlegger i.v.m. beweegruimte voor gebarentaal.
 • De afstand tussen rustpunten is maximaal 200m, voor geaccidenteerd terrein 100m.
 • Waar mogelijk zitelementen in relatie tot elkaar plaatsen t.b.v. auditief beperkten.

Zorg dat banken bereikbaar zijn via toegankelijke voetpaden.

Zorg dat er naast de bank ruimte is voor een rolstoel of scootmobiel (draaicirkel 1,50 m).

 • Om comfortabel op te kunnen staan, is het wenselijk om bankjes te gebruiken met armleuningen.
 • Plaats geen afvalbak direct naast de ruimte voor de rolstoel of scootmobiel.

Auditieve beperking

Voor mensen met een auditieve beperking die gebruik maken van gebarentaal is het wenselijk om zitelementen te hebben die zich ertoe lenen om met elkaar te kunnen communiceren. Dat houdt in dat er genoeg armruimte is om gebarentaal te kunnen gebruiken en dat je je gesprekspartner kunt zien.

Mogelijk kan ook op een bijzondere plek, bijvoorbeeld op een plein, gebruik gemaakt worden van draaibare stoelen. Aangezien dit geen standaard meubilair is, moet de keuze daartoe wel goed onderbouwd worden.