Straatmeubilair Zichtbaarheid

  • Zorg dat alle voorzieningen in de looproute goed zichtbaar zijn.
  • Objecten in de looproute markeren door kleurcontrast op een hoogte tussen 1,40 - 1,60 m.
  • Voorzie paaltjes, stootbanden en andere lage elementen van een opvallende contrastkleur, zodat zij overdag én ‘s avonds goed zichtbaar zijn.
  • Zorg dat alle voorzieningen in de looproute met de taststok voelbaar zijn: Maak paaltjes in de looproute minimaal 0,7 m hoog.
  • Voorkom dat iemand met een visuele beperking tegen zwevende objecten loopt (plattegronden, informatieborden,  vitrines); Breng het object op een verhoging aan of voorzie het object van een lage beugel.
  • Bij voorkeur grote bedieningsknoppen in signaalkleur.

Zorg dat alle voorzieningen in de looproute goed zichtbaar zijn.

  • Voorzie paaltjes, stootbanden en andere lage elementen van een opvallende contrastkleur, zodat zij overdag én ‘s avonds goed zichtbaar zijn.
De tekening laat zien hoe contrast aangebracht kan worden op onder meer straatverlichting en verkeersborden.