geld-geven iconSubsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie

Deze subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onderwijskansen van (doelgroep)peuters. Met deze regeling kunnen meer peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening. De peuters krijgen een betere kans zichzelf te ontwikkelen binnen de mogelijkheden. Daarnaast wordt het met deze regeling mogelijk om ouders beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en kan indien nodig sneller en meer passend ondersteuning worden aangeboden.

Aanvragen

Voor verschillende onderdelen binnen de peuteropvang zijn er subsidiemogelijkheden. Zo kunt u als kindcentrum met of zonder voorschoolse educatie bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het aanbieden van (VE) peuteropvang aan (doelgroep)peuters. Ook is de inzet van een pedagogisch medewerker deels subsidiabel. Voor alle uitgebreide subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar de subsidieregeling: hoofdstuk 16.

Voor wie?

Aanvragen van subsidie is alleen mogelijk als:
- uw organisatie opvang verzorgt aan (doelgroep)peuters in een groep van 2 tot 4 jaar
- het aanbod van (VE) peuteropvang maximaal zes uur aaneengesloten per dag is
- uw organisatie staat ingeschreven in het LRK en de aantekening voorschoolse educatie “Ja” heeft
- u voldoet aan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Meesturen

  • Per locatie: Ingevuld rekenmodel Peuteropvang en VE
  • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Uw aanvraag moet u vóór 15 oktober voorafgaand aan het volgende kalenderjaar bij ons indienen.

Behandeltermijn:

Binnen acht weken na het vaststellen van de gemeentebegroting (medio november) ontvangt u een besluit op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving

wetten.overheid.nl

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle