geld-geven iconSubsidieregeling Tegemoetkoming wijkaccommodaties Covid-19 2022

Veel dorps-, wijk- en buurthuizen hebben ook in 2021 omzetverlies geleden door de coronamaatregelen. Om in dit omzetverlies over 2021 tegemoet te komen, biedt de gemeente een eenmalige financiële tegemoetkoming: de subsidieregeling Tegemoetkoming wijkaccommodaties COVID-19 2022. Aanvragen kunnen van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 worden ingediend. De subsidie is bedoeld voor dorps-, wijk- en buurthuizen.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan de beherende organisatie van een dorps-, wijk - en buurthuis. Voor de organisatie geldt dat er sprake moet zijn van een verlies in het jaar 2021. Dit verlies blijkt uit de winst- en verliesrekening in de jaarrekening.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van het verlies over 2021, zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening.

Als het beschikbare budget van € 77.000 ontoereikend is om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen te kunnen toewijzen, worden de te verstrekken subsidiebedragen voor alle aanvragen naar rato naar beneden bijgesteld.

Aanvragen

Uw subsidieaanvraag kunt u tot en met 31 augustus 2022 sturen naar subsidieloket@zwolle.nl. Bijlagen bij de aanvraag:

  • Aanvraagformulier
  • Jaarrekening 2021

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt per brief bericht of u de subsidie wel of niet krijgt. 

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid. 

Plaatselijke verordeningen:

Klachten

Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle