Tijdelijke en permanente opvang statushouders

Aan de Meeuwenlaan is een tijdelijke regionale opvanglocatie. Daarnaast is de gemeente Zwolle, samen met het COA op zoek naar een regionale opvanglocatie voor de langere termijn.

Aan de Meeuwenlaan is een tijdelijke regionale opvanglocatie voor 300 statushouders en vluchtelingen die een grote kans hebben op een verblijfsstatus. Statushouders zijn vluchtelingen die al weten dat ze mogen blijven, maar nog wachten op een woning. Kansrijke asielzoekers zijn vluchtelingen die veel kans maken om in ons land te mogen blijven. De locatie aan de Meeuwenlaan is voor maximaal vier jaar.

Over deze tijdelijke opvanglocatie aan de Meeuwenlaan lees je hier meer.

Op zoek naar regionale opvanglocatie

Daarnaast zoekt de gemeente Zwolle samen met het COA  naar een regionale opvanglocatie voor de langere termijn. De opvang is bedoeld voor maximaal 600 statushouders en voor mensen die een grote kans maken op een permanente status (kansrijke asielzoekers). 

Waar deze regionale opvanglocatie komt, dat weten we nu nog niet. De zoektocht naar een geschikte plek, of plekken, gaan we samen met de stad doen. Het is goed mogelijk dat het een paar wat kleinere locaties worden en niet één grote. 

We betrekken de stad al zo vroeg mogelijk. Zo is er een brede enquête gehouden onder inwoners, en denkt een inwonerspanel mee. Als de mogelijke locaties duidelijk zijn, gaan we in gesprek met de betreffende wijken. Wij vragen inwoners om ons te adviseren over bijvoorbeeld de voorwaarden waaraan zo’n opvang en/of de omgeving van zo’n opvang moet voldoen. 

De adviezen die we van de inwonerskrijgen, kunnen we gebruiken in de afweging voor de locatie en de inrichting van de opvanglocatie. We vragen inwoners ook op welke manier en in welke fase ze nu en in de toekomst betrokken  willen worden als er een regionale opvanglocatie in hun wijk zou komen te staan. En of ze dan bijvoorbeeld zelf ook willen meedenken. 

Waarom een regionale opvanglocatie?

De komst van een regionale opvanglocatie is een kans voor Zwolle om voor langere tijd opvang te bieden aan statushouders. Dit is een langere termijnoplossing voor het huidige asielvraagstuk. Op dit moment zijn er vooral tijdelijke noodopvangplekken in de stad. Dit helpt niet voor de lange termijn. Het is bovendien niet prettig voor de vluchtelingen om steeds te moeten verhuizen. Ook zijn de omstandigheden of voorzieningen in een noodopvangplek vaak niet ideaal. 

In de regionale opvanglocatie komen statushouders en kansrijke asielzoekers. Deze mensen zijn blijven in onze regio. Dat betekent dat ze hier later ook een woning toegewezen krijgen en werk vinden. Een deel van de bewoners zijn dus nieuwe Zwollenaren.

De bewoners kunnen een basis opbouwen in de regio waar ze ook gaan wonen en werken. Ze kunnen hier een start maken met inburgeren. Ze volgen bijvoorbeeld Nederlandse taalles en doen werkstages. Minderjarige kinderen gaan naar school. En jongere statushouders kunnen een (beroeps)opleiding volgen. Op deze manier krijgen ze  binding met de omgeving. 

De regionale opvanglocatie is flexibel. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij lage instroom van statushouders we ook andere mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, hier kunnen opvangen (bijvoorbeeld starters, studenten, spoedzoekers).