Tijdelijke verhuur woningen en gebouwen

Wilt u een leegstaande woning of gebouw tijdelijk verhuren? Dan heeft u een vergunning nodig volgens de Leegstandwet. Het gaat hier om een Vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Beschrijving

Huur- en koopwoningen

Door de Leegstandwet kunnen bepaalde woningen en gebouwen toch tijdelijk verhuurd worden, zonder dat er een aantal huurbeschermingsbepalingen van toepassing is.
Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • (huur)woningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden
 • leegstaande koopwoningen.

Er zijn wel voorwaarden voor het krijgen van een vergunning. Onder het kopje Voorwaarden vindt u hierover meer informatie.

Hypotheekverstrekker

Als u een vergunning wilt aanvragen, moet u eerst overleggen met uw hypotheekverstrekker. Die

 • moet u toestemming geven voor het verhuren van de woning. 
 • kan u de voorwaarden vertellen, die de hypotheekverstrekker stelt.

Daarna kunt u pas een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Nadelen

Er zijn ook nadelen aan het verhuren van een koopwoning.

 • De hypotheekrente voor de verhuurde woning is niet langer aftrekbaar. Vraag dus eerst advies bij de belastingdienst of een financieel adviseur.
 • Het huurrecht is gecompliceerd. Een vormfout in een huurcontract is zo gemaakt. Neem dus eerst ook contact op met een advocaat of jurist.

Leegstaande gebouwen

U kunt de vergunning aanvragen voor de volgende leegstaande gebouwen:

 • een gebouw dat niet gebouwd is voor bewoning. Bijvoorbeeld een kantoor, een school of een gebouw voor groepshuisvesting.
 • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond.
 • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft tijdens de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan.
 • een woning die te koop staat en die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest.
 • een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

Hoe lang geldig

Hoe lang de vergunning geldig is, hangt af van het soort woonruimte dat u verhuurt.

 • Voor een woning die te koop staat is een vergunning 5 jaar geldig.
 • Voor een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden, is een vergunning 2 jaar geldig (verlenging mogelijk tot maximaal 7 jaar).
 • Voor een woonruimte in kantoor, school of groepshuisvesting is een vergunning 2 jaar geldig (verlenging mogelijk tot maximaal 10 jaar).

Voorwaarden

Als u tijdelijk wilt verhuren op grond van de Leegstandwet, heeft u een vergunning nodig van de gemeente Zwolle. U kunt de vergunning aanvragen, zodra een woning leegstaat. ‘Leegstaan’ betekent dat er niemand ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres.

Huurovereenkomst

 • De huurovereenkomst moet voor zeker zes maanden worden aangegaan.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal één maand.

Woningen die te koop staan

De vergunning voor woningen die te koop staan, is 5 jaar geldig. In deze periode mag u veranderen van huurder. De huurprijs mag u afspreken met de huurder. Hiervoor kunt u gebruik van de huurprijscheck (www.huurcommissie.nlexterne-link-icoon

U kunt maximaal twee koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren. U kunt de vergunning per woning aanvragen:

 • zodra een woning leegstaat en
 • u de woning tijdelijk wilt verhuren op grond van de Leegstandwet. 

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie

Voor huurwoningen die over een poosje worden gesloopt of gerenoveerd geldt wel een maximale huurprijs. Deze moet u in de vergunning opnemen. De maximale huurprijs bedraagt niet meer dan 45% van de maximaal redelijke huurprijs volgens het woningwaarderingsstelstel.

Verlengen

De vergunning voor huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie, is 2 jaar geldig. Op verzoek kan de vergunning worden verlengd met een periode van een jaar tot een maximale duur van in totaal 7 jaar.

Voorwaarden voor vergunning

Devergunning wordt per woning verleend en op de volgende punten getoetst:

 • de woonruimte staat leeg (volgens de BRP) op het moment dat u de vergunning aanvraagt;
 • de woonruimte staat te koop;
 • de eigenaar kan aantonen dat de te verhuren woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden;
 • er is in de voorgaande 5 jaar niet al eens een vergunning voor dezelfde woonruimte afgegeven;
 • de woning wordt als zelfstandige woonruimte aangeboden (tenzij er een onttrekkingsvergunning is afgegeven door de gemeente voor onzelfstandige bewoning).
 • de gevraagde huurprijs valt binnen de maximale redelijke huurprijs, volgens het Besluit Huurprijzen Woonruimte (puntensysteem). Dit is alleen van toepassing op te slopen of te renoveren woningen. De huurprijs is niet hoger dan 45% van de maximaal redelijke huurprijs.

Als de aanvrager onjuiste informatie verstrekt, heeft de gemeente het recht om de vergunning in te trekken.

Levertijd

Maximaal vier weken na ontvangst van de aanvraag. U moet uw aanvraag dan wel compleet indienen, met alles wat daarvoor vereist is.

Aanvraag

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken (kopieën) meesturen:

 • Bewijs eigendom: kopie eigendomsbewijs Kadaster, kopie hypotheekakte en/of akkoordverklaring hypotheekverstrekker.
 • Bewijs huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar of advertentietekst.
 • Kopie van de ingevulde berekening van de maximale huurprijs, per adres, op basis van woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Hiervoor kunt u op www.huurcommissie.nlexterne-link-icoon de ‘huurprijscheck’ doen of zelf het formulier ‘puntentelling zelfstandige woning’ invullen op www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon. Let op: alleen nodig bij te slopen of te renoveren huurwoningen.

Opsturen

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de gevraagde documenten naar:

Gemeente Zwolle
Eenheid Publiekszaken, afdeling Fysieke Leefomgeving
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven

Kosten

Voor het behandelen van een aanvraag worden leges (kosten) in rekening gebracht, zie
Leges voor vergunning tijdelijke verhuur van woningen en gebouwen

Bijzonderheden

Wilt u meer informatie over tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet en huurovereenkomsten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon en de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeentenexterne-link-icoon

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon