Uittreksel huwelijksakte

Als u trouwt, dan wordt hiervan een officieel document gemaakt. We noemen dit ook wel een akte. Deze akte is het bewijs dat u getrouwd bent. U en uw partner, uw getuigen en de trouwambtenaar ondertekenen deze akte. Wij bewaren uw huwelijksakte in het huwelijksregister.
De huwelijksakte is niet hetzelfde als het trouwboekje!

Aanvraag

Uittreksel

Wilt u een bewijs van het huwelijk hebben? Vraag dan een ‘uittreksel uit het huwelijksregister' aan bij de gemeente waar u getrouwd bent. Dit is een kopie van uw huwelijksakte. U krijgt het document dan meestal per post toegestuurd.

Bent u in Zwolle getrouwd? Dan kunt u op 2 manieren een uittreksel bij ons aanvragen:

Neem mee naar uw afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit is uw paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs.
  • De datum van het huwelijk en de namen van de echtgenoten.
  • De reden van uw aanvraag.
  • Uw pinpas of contant geld voor de kosten.

Uittreksel in een andere taal

Het uittreksel van de akte is in het Nederlands. U kunt ook een meertalig uittreksel van de huwelijksakte aanvragen. Dit kunt u gebruiken voor buitenlandse instanties.

U kunt ook een vertaaldocument aanvragen. Dat kunt u gebruiken binnen de Europese Unie. Het vertaaldocument kunt u aanvragen in de talen die gebruikelijk zijn binnen de Europese Unie. U betaalt dan de kosten voor het uittreksel en voor het vertaaldocument. 

Contact

Als u vragen heeft, kunt u de gemeente Zwolle bellen via 14038 (5 cijfers). U kunt ook het contactformulierexterne-link-icoon invullen.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Uittreksel huwelijk of partnerschap: € 16,60

Bijzonderheden

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon