Uittreksel partnerschapsakte

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt hiervan een officieel document gemaakt. We noemen dit ook wel een akte. Deze akte is het bewijs u en uw partner een geregistreerd partnerschap hebben. U, uw partner, uw getuigen en de ambtenaar die het partnerschap sluit, ondertekenen deze akte. Wij bewaren uw akte in het partnerschapsregister.
Let op: De akte van partnerschapsregistratie is niet hetzelfde als het partnerschapsboekje!

Aanvraag

Wilt u een bewijs van het partnerschap hebben? Vraag dan een 'uittreksel uit het partnerschapsregister' aan bij de gemeente waar het partnerschap is gesloten. Dit is een kopie van de partnerschapsakte. U krijgt het document meestal per post toegestuurd.

Is uw geregistreerd partnerschap in Zwolle gesloten? Dan kunt u bij ons op 2 manieren een uittreksel aanvragen:

  • Met uw DigiDexterne-link-icoon. U betaalt dan met iDEAL.
  • Bij de publieksbalie op het stadskantoor (Lübeckplein 2 – vlakbij het NS-station). U moet hiervoor een afspraak maken.  

Maak direct uw afspraakexterne-link-icoon

Neem mee naar uw afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit is uw paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs.
  • De datum van het geregistreerd partnerschap en de namen van de partners.
  • De reden van uw aanvraag.
  • Uw pinpas of contant geld voor de kosten.

 Uittreksel alleen in het Nederlands

Het uittreksel van de akte is in het Nederlands. U kunt het uittreksel niet in een andere taal aanvragen.  

U kunt wel een vertaaldocument aanvragen. Dat kunt u gebruiken binnen de Europese Unie. Het vertaaldocument kunt u aanvragen in de talen die gebruikelijk zijn binnen de Europese Unie. U betaalt dan de kosten voor het uittreksel en voor het vertaaldocument. 

Contact

Hebt u vragen? Bel dan met de gemeente Zwolle via 14038 (5 cijfers). U kunt ook het contactformulierexterne-link-icoon invullen.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u wat u kunt doen.

Kosten

Uittreksel huwelijk of partnerschap: € 16,60

Bijzonderheden

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Legesexterne-link-icoon

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon