Uw levenloos geboren kindje registreren in de Basisregistratie Personen BRP

U kunt uw levenloos geboren kindje laten inschrijven bij uw persoonsgegevens. Dat kan in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw baby geboren is, en ook niet hoe lang dat geleden was. Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Om uw kindje te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), is een akte nodig. Het is niet altijd bekend of er een akte van uw kindje is. Is uw kindje in Zwolle geboren, dan kijken we eerst in de registers van de burgerlijke stand. Wij informeren u hier dan binnen 3 werkdagen over.
Heeft u al wel een akte of weet u of deze is opgemaakt? Dan kunt u verder gaan naar stap 2.

Stap 1: akte opmaken

Er zijn de volgende mogelijkheden als het om een akte gaat:

 1. Er is een akte en u woont in een andere gemeente, dan sturen wij u de akte toe. U kunt deze akte dan in uw eigen woongemeente laten registreren in de BRP;
 2. Er is een akte en u woont in Zwolle, dan nemen wij contact met u op voor de registratie, zie stap 2;
 3. Er is  nog geen akte, dan moet deze worden gemaakt. Alleen de gemeente waar uw kindje levenloos ter wereld is gekomen, kan dat voor u doen. Wel moeten dan beide ouders aanwezig zijn;

Als uw kindje in Zwolle is geboren, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor het opmaken van een akte.

Wat neemt u mee naar de afspraak?

 • Om de akte te kunnen maken, zijn bewijzen van de geboorte nodig, bijvoorbeeld
 • Een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige
 • Een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie

Daarnaast moet u meenemen:

 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Eventueel een trouwboekje, zodat uw kindje daarin kan worden bijgeschreven.

Heeft u geen bewijzen meer of kunt u die niet krijgen, dan kunnen wij u waarschijnlijk  toch helpen. U kunt ons ook altijd eerst even bellen, telefoonnummer 14038.

Stap 2: uw levenloos geboren kindje inschrijven

Uw kunt uw levenloos geboren kindje laten inschrijven bij uw persoonsgegevens (BRP). Dat kan in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw baby geboren is, en ook niet hoe lang dat geleden was.

Zo werkt het

U woont in Zwolle en de akte is in een andere gemeente opgemaakt of u weet dat er in de gemeente Zwolle een akte is. U kunt dan bij de balie van het Stadskantoor een verzoek doen om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wij vragen u van tevoren een afspraak met ons te maken, telefoonnummer 14038. Wij hebben een aparte spreekruimte beschikbaar.

Wat neemt u mee naar de afspraak?

 • De akte van het kindje uit een andere gemeente als het daar is geboren
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Eventueel een trouwboekje, zodat uw kindje daarin kan worden bijgeschreven.

Wij gaan er vanuit dat er al een akte is opgemaakt. Is dit niet het geval, dan hebben we nog meer documenten nodig. Kijk hiervoor bij stap 1.

Wat er met de registratie gebeurt

Uw kindje wordt toegevoegd aan uw persoonsgegevens. Zodra uw baby is geregistreerd ontvangt u per post een bevestiging van de registratie. U ziet de registratie van uw kindje als u inlogt op www.mijnoverheid.nlexterne-link-icoon.

De gegevens van het kindje worden  niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken, zoals uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank. Zij krijgen dus geen informatie van uw baby te zien.

Goed om te weten

 • Het is niet verplicht om uw kindje op te laten nemen in de BRP. U kiest zelf of u dat wilt;
 • De keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om uw baby toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan kan hij of zij dit verzoek zelf indienen. Dit kan alleen persoonlijk bij de balie van het Stadskantoor. Wij vragen u van te voren een afspraak te maken, telefoonnummer 14038;
 • Als in de akte geen voornamen van het kindje staan, is registratie van de voorna(a)m(en) alsnog mogelijk;
 • Uw keuze kunt u altijd weer wijzigen;
 • U kunt uw kindje niet in de BRP registreren als u, toen uw kindje werd geboren, niet in Nederland woonde en hier ook niet ingeschreven stond;
 • Als u sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland hebt gewoond, kunt u uw kindje niet in de BRP registreren. Uw persoonsgegevens zitten dan niet in de BRP. Dat betekent dat uw baby daar ook niet aan toegevoegd kan worden.

Kosten

Het opmaken van een akte is gratis. Dat geldt ook voor het toevoegen van uw kindje aan uw persoonsgegevens.

Wilt u een afschrift van de akte of een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP)? Daar zijn wel kosten aan verbonden:

Meer informatie

Meer informatie over het opnemen van een levenloos geboren kindje in de Basisregistratie Persoonsgegevens vindt u op www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.