Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) is een officiële verklaring. In de verklaring staan uw naam, adres en woonplaats. De BRP werd vroeger de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) genoemd. U kunt het uittreksel online aanvragen met uw DigiD inlogcode, of aan de publieksbalie op het Stadskantoor.
LET OP: er zijn bedrijven die aanbieden de aanvraag voor u in te dienen. Houd er rekening mee dat u dan soms (veel) meer betaalt dan wanneer u aanvraagt bij de gemeente of (met DigiD) via de gemeentelijke website.

Aanvraag

U krijgt het uittreksel niet digitaal maar per post toegestuurd. Na aanvraag wordt het uittreksel binnen 3 werkdagen toegestuurd.

Korting

De gemeente beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u korting bij een digitale aanvraag het uittreksel uit de BRP. Digitaal aanvragen kan alleen met DigiD.

Aan de publieksbalie aanvragen

U kunt uw uittreksel ook aan de publieksbalie aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken. Kies uit het overzicht voor ‘uittreksel BRP (GBA)’

Meertalig

Voor buitenlandse instanties is er een meertalig uittreksel. Als u deze wilt aanvragen, moet u dat aangeven bij de aanvraag. U kunt het meertalig uittreksel opvragen in 9 talen: 

 • Frans
 • Duits
 • Engels
 • Spaans
 • Italiaans
 • Turks
 • Grieks
 • Arabisch
 • Chinees.

Machtiging

Als u het uittreksel niet zelf kunt aanvragen, mag iemand anders dat voor u doen. U moet diegene dan schriftelijk machtigen. Dat kan met een zelf geschreven briefje. Geef daarin het volgende aan:

 • Persoonsgegevens van u zelf (achternaam, voorletters, adres).
 • Persoonsgegevens van degene die namens u het uittreksel mag aanvragen (achternaam, voorletters, adres).
 • Welke gegevens in het uittreksel moeten staan.

Onderteken de machtiging en geef een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs mee. (Streep op de kopie het burgerservicenummer [BSN] goed door. En schrijf op de kopie dat het voor het aanvragen van een uittreksel is).

Correctieverzoek

Als uw gegevens in de BRP onjuist of onvolledig zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Advocaten en notarissen kunnen ook een Uittreksel BRP aanvragen.

Meenemen

Neem het volgende mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Pinpas of contant geld voor de kosten (zonder korting).

Bij een machtiging:

Degene die voor u uw uittreksel BRP aanvraagt, moet het volgende meenemen naar de aanvraag:

 • Het ondertekende machtigingsformulier.
 • De kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Kosten

Voor de kosten van een uittreksel, zie leges uittreksels & verklaringen