Impressie stadsbuurt Nieuwe Veemarkt

Veelgestelde vragen Nieuwe Veemarkt

Tijdens de goedbezochte informatieavond op 28 november 2023 over de Nieuwe Veemarkt zijn er veel vragen gesteld en beantwoord. Op deze pagina hebben we ze per onderwerp verzameld. Staat uw vraag er niet tussen, stuur dan een e-mail naar veemarkt@zwolle.nl.

Circulaire sloop deel van de IJsselhallen

De IJsselhallen bestaan uit de monumentale Bogenhal en de eigentijdse hallen. We behouden de Bogenhal en de eigentijdse hallen worden gesloopt op circulaire wijze.

Bij circulair slopen gaat een gespecialiseerde aannemer materiaal zorgvuldig demonteren. Het materiaal wordt gesorteerd en verzameld. Daarna wordt het materiaal hergebruikt in ander projecten.

Door zorgvuldig te demonteren, wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helemaal voorkomen van stof- en geluidsoverlast is helaas niet mogelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip en geduld. 

In opdracht van de gemeente Zwolle voert de Scheffer Groep de sloopwerkzaamheden van de IJsselhallen op circulaire wijze uit. 

Voor het in- en uitrijden van het transportverkeer maakt de aannemer gebruik van de bestaande in- en uitrit aan de Rieteweg. Er komt daardoor geen extra verkeer door de woonstraten in de omgeving.

Het werk start in februari 2024 en duurt naar verwachting tot september 2024.

Ja, het is mogelijk om een parkeerplek te huren of een abonnement af te sluiten op het voormalige parkeerterrein van de IJsselhallen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de locatie en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Voor interesse of meer informatie kunt u een mail sturen aan veemarkt@zwolle.nl

Ruimtelijk Ontwikkelingsplan

Er is zeker ruimte voor groen. In het plan voor de Veemarkt wordt op een deel van de vroegere marktplaats een park aangelegd. Aan het park staat de Bogenhal. In het deel van de Bogenhal dat grenst aan het park komt de mogelijkheid voor horeca. Verder loopt er een watergang door het gebied, waarvan één oever een groen talud krijgt. Ook de zijstraatjes worden groen ingericht. Het asfalt van de Rieteweg wordt smaller gemaakt, zodat er meer ruimte komt voor de bestaande bomen en voor een groenstrook langs het spoor. Deze groenstrook is heel geschikt voor insecten en kleine zoogdieren, zoals de egel.

De Nieuwe Veemarkt is zodanig opgezet dat het verkeer van en naar deze wijk voornamelijk via de Rieteweg het gebied inrijdt. Er komt een nieuwe weg tussen de Rieteweg en de Veemarkt, ongeveer in het verlengde van de Burgemeester de Waelstraat, zodat het verkeer niet allemaal over de bestaande weg hoeft te rijden.  

Uit berekeningen met behulp van een verkeersmodel blijkt dat de verkeersdruk op de bestaande wegen niet toeneemt als gevolg van deze ontwikkeling, omdat dit verkeer via de nieuwe weg gaat rijden. Er komen twee mobiliteitshubs. Dit zijn bovengrondse parkeergarages waar ook deelmobiliteit beschikbaar komt. Daarnaast krijgen de meeste blokken een eigen parkeergelegenheid. De hubs en parkeergarages worden waar mogelijk vanaf de Rieteweg of de nieuwe weg ontsloten, niet via de Veemarkt. Door de auto's zoveel mogelijk vanaf de Rieteweg te laten rijden verwachten we dat de verkeersdruk in Kamperpoort als gevolg van deze ontwikkeling niet of nauwelijks gaat toenemen. De Veemarkt is wel aangesloten op de Meeuwenlaan, het zou kunnen dat over de Meeuwenlaan iets meer auto's gaan rijden.

Er is heel veel getekend en gerekend en de gemeente komt ongeveer op dit aantal woningen uit. Dat aantal kan nog wat naar boven of naar beneden en is afhankelijk van hoe groot de woningen worden. Maak je meer kleine woningen, dan passen er iets meer woningen op deze locatie dan wanneer je grotere woningen maakt. Hoe meer woningen je maakt, des te meer parkeerplaatsen je moet maken. Er kunnen niet eindeloos veel woningen op deze plek. Met 750 woningen heeft de gemeente een mooie balans gevonden tussen een groot aantal woningen toevoegen, voldoende groen en water maken, en voldoende parkeerplaatsen maken voor het aantal woningen dat we willen bouwen.

Het grootste deel van de woningen worden appartementen. Hier kunnen allerlei mensen wonen, van starters op de woningmarkt tot senioren en iedereen daartussen. Het bijzondere van de Nieuwe Veemarkt is dat we ook een heel aantal grondgebonden woningen maken, woningen die dus op de grond staan en een kleine tuin hebben, met een voordeur aan de straat. Ongeveer 30% van de woningen wordt grondgebonden.  

Omdat die woningen veel meer plek innemen op de grond, zie je in de plannen dat het grootste deel van de grond wordt ingenomen door die woningen. In aantal zijn er dus meer appartementen (70%).  

Het idee is altijd geweest om wat lager te bouwen richting de bestaande wijk, zo'n 3-4 lagen hoog. En wat hoger richting de Rieteweg zo'n, 5-6 lagen hoog. In het plan staat nu één hoger gebouw van 13 lagen hoog en een aantal gebouwen van 8-10 lagen hoog. Die staan allemaal in de blokken die aan de Rieteweg komen, soms aan de kant van de Rieteweg, soms aan de kant van de watergang.  

De prijscategorieën zijn op basis van het Zwolse beleid 30% goedkoop inclusief 20% sociale huur, 40% middelduur, 30% duur.

Er is ruimte voor het kopen van een kavel. Het betreft dan een kavel voor een rijtje woningen naast elkaar en geen vrijstaande woningen.

Bedankt voor uw interesse in de Nieuwe Veemarkt. Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning of bouwkavel. De komende maanden werken we aan de plannen voor de eerste bouwkavels, waarvoor een architect vervolgens een ontwerp gaat maken. De selectieronde voor de partijen die de eerste kavels gaan ontwikkelen, volgt daarna. De exacte planning hiervan verwachten we later dit jaar bekend te kunnen maken. De bouw van de eerste woningen hopen we in 2026 te starten. 

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen en wilt meedenken over de Nieuwe Veemarkt, nodigen we u van harte uit om vriend van de Veemarktexterne-link-icoon te worden.

De sloop begint in februari 2024. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt. Hierna volgt de uitgifte van de grond aan de markt. De verwachting is dat dit in 2025 plaatsvindt, waarna er in 2026 gebouwd kan gaan worden. 

Er wordt een interesselijst opgesteld voor geïnteresseerden voor deze vorm van wonen. Meer algemene informatie over wooncoöperaties is te vinden op de site van Cooplink, het kennisnetwerk voor wooncoöperaties: https://www.cooplink.nl/kennis/de-wooncooperatie/basisconstructiesexterne-link-icoon en op de site van De Warren, één van de eerste koop-wooncoöperaties van Nederland: https://dewarren.co/externe-link-icoon

Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar veemarkt@zwolle.nl

Winkels zullen er niet komen, omdat die te veel gaan concurreren met de binnenstad. Er komen wel mogelijkheden om te werken aan huis. In de Bogenhal is er ook ruimte voor werkplekken.

De Bogenhal

Op de plek van de IJsselhallen was vroeger de Veemarkt. De Bogenhal is de enige plek die we behouden en die de geschiedenis laat zien van de plek die het vroeger was. De gebiedsontwikkeling heet de Nieuwe Veemarkt, het gebied heeft de naam o.a. hieraan te danken. Daarbij ambiëren en hopen we dat de Bogenhal in de toekomst één van de hotspots is in de nieuwe wijk wordt, een herkenningspunt en ontmoetingsplek. 

De Bogenhal wordt verbouwd. Aan de A28-zijde wordt een deel gesloopt om plaats te maken voor o.a. de watergang. De rest van het gebouw wordt in twee gedeeltes verdeeld met een doorsteek. Dit wordt een looproute van de Nieuwe Veemarkt richting de Elbertsschool en verder naar de Kamperpoort en de Meeuwenlaan. Het voorste gedeelte dat straks grenst aan het park, wordt verbouwd en klaargemaakt voor horeca en kantoorfunctie/flexwerkplekken. Het resterende gedeelte van de hal maken we wind- en waterdicht en is beschikbaar voor de creatieve en slimme (maak)industrie  en circulaire economie.

De gemeente Zwolle gaat op zoek naar een kwartiermaker die het concept voor de Bogenhal verder kan uitwerken en potentiële partijen aan elkaar kan verbinden. De ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden voor de Vrienden van de Veemarktlijst via deze linkexterne-link-icoon en aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in de Bogenhal. Of stuur een mail naar veemarkt@zwolle.nl. We gaan op termijn graag verder met hen in gesprek. 

We zijn constructief met elkaar in gesprek over het tijdelijk gebruiken van een deel van de hal voor de padelbanen. 

De huurprijzen zijn marktconform en vergelijkbaar voor het beoogde programma dat is gebaseerd op gangbare prijzen in Zwolle. 

Elbertsschool

Voor het onderdeel buurtinitiatieven spelen buurtbewoners een belangrijke rol. De gemeente Zwolle heeft een kwartiermaker aangesteld, die het plan voor de Elbertsschool verder uitwerkt en start met de uitvoerende werkzaamheden. De kwartiermaker zal contact opnemen met de bewoners en de huidige huurders van de Elbertsschool. Huidige huurders kunnen blijven, zolang ze aansluiten op het beoogde programma en betrokken blijven bij de activiteiten in de Elbertsschool. Er zijn nog een paar lokalen leeg in de Elbertsschool. De kwartiermaker gaat aan de slag met het verhuren van deze lokalen. Als u geïnteresseerd bent, horen we dat graag. U kunt een mail sturen naar veemarkt@zwolle.nl.

Ik ben Sander Dol, en ik wil me graag aan jullie voorstellen, want vanaf 1 maart 2024 ben ik de Kwartiermaker Kamperpoort. Sommigen kennen me wellicht als horecaman met een geschiedenis van zo'n 30 jaar in het runnen van diverse Zwolse restaurants. Mijn avontuur begon met De Eetkamer van Zwolle, gevolgd door Xanders Bazaar en uiteindelijk restaurant Koperen Kees in het Spiegel-theater van Zwolle. In 2019 verkocht ik mijn laatste restaurant.

Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging als Kwartiermaker Kamperpoort. Mijn opdracht is om van de huidige Elbertsschool het dynamische, sociale, culturele en kloppende 'hart' van de wijk te maken. De wijk groeit en verandert, en ik wil samen met jullie plannen maken en ideeën creëren die het gebouw tot een fantastische plek maken voor allerlei activiteiten, van cursussen tot gesprekken en sportactiviteiten.

Ik heb jullie hulp nodig! Laat me weten wat jullie ideeën zijn, wat jullie willen zien in het nieuwe 'hart' van Kamperpoort. Ik wil alle input, suggesties en kansen horen om ervoor te zorgen dat het plan aansluit bij wat jullie echt willen. Ik ga de komende maanden met veel mensen en partijen praten, ideeën opdoen en kennis vergaren. Jullie kunnen mij ook benaderen! Bel me, mail me, schiet me aan als je me ziet. Laten we samen iets geweldigs creëren voor de Kamperpoort!

Ik ben te bereiken via sander@sanderdol.nl.
Tot snel!

Bij buurt(initiatieven) draait het om ideeën vanuit de bewoners om de buurt prettiger te maken. Dit kan van alles zijn dat bijdraagt aan de fijne sfeer en de sociale banden in de wijk. De bewonerscoöperatie Kamperpoorterij, Strik en vrijwilligers uit de wijk hebben al verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld door Strik een Halloween-feest voor kinderen georganiseerd en door de Kamperpoorterij samen met meerdere vrijwilligers een BAK100 festival in de zomer van 2023.

Creatieve/culturele ondernemers zijn bijvoorbeeld makers, zoals een meubelmaker of kunstenaar. Sociaal ondernemers zijn ondernemers die met hun bedrijf proberen maatschappelijke problemen op te lossen en daarbij ook iets goeds voor de samenleving willen doen. Deze bedrijven zijn niet alleen gericht op winst; ze willen winst maken om daarmee iets goeds voor de maatschappij te doen. 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief Nieuwe Veemarkt via deze linkexterne-link-icoon en aangeven dat u geïnteresseerd bent in de Elbertsschool.