Veelgestelde vragen Oekraïne

De gemeente Zwolle krijgt veel vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Hulp, opvang en huisvesting

Wat doet de gemeente om Oekraïense vluchtelingen op te vangen?

Op dit moment zijn er in Zwolle drie locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om plekken in het noodgebouw van Berkumstede van zorgorganisatie Driezorg in Berkum, in een deel van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat en in drie kantoorgebouwen op Oosterenk (Ruysdael, Kantoorvilla en Vermeer). Daarnaast wordt op de begane grond en de eerste verdieping van een vierde kantoorgebouw op Oosterenk (Breughel) onderwijs gegeven.

Waar kan ik terecht met een idee voor een opvanglocatie?

We krijgen veel suggesties uit de stad voor plekken die mogelijk geschikt zijn als opvanglocatie. Heel fijn dat iedereen zo meedenkt. De gemeente heeft op dit moment genoeg ideeën verzameld die worden onderzocht. 

Bij wie kan ik terecht als ik vluchtelingen in huis wil nemen?

Inwoners die vluchtelingen in huis willen nemen kunnen terecht bij Takecarebnb. Deze organisatie heeft een website geopend om initiatieven hiervoor samen te brengen. Ook staat daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen.

Helpt de gemeente vluchtelingen bij het vinden van zelfstandige woonruimte?

De gemeente helpt niet met het zoeken naar een zelfstandige woonruimte.

Kunnen vluchtelingen zich laten inschrijven bij de gemeente?

Inwoners van Oekraïne die in Zwolle verblijven kunnen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zwolle laten inschrijven als ze een ID-bewijs of paspoort laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Dit hoeft geen biometrisch paspoort te zijn. Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Dat is onder meer nodig als zij hier willen werken of gebruik willen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. 

Oekraïense volwassenen die geen paspoort of ID-bewijs hebben kunnen niet direct ingeschreven worden door de gemeente. Zij moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassasade voor een ID-bewijs. Met dit legitimatiebewijs kunnen zij zich wel laten inschrijven. 
Dit geldt niet voor kinderen. Zij kunnen zonder legitimatiebewijs ingeschreven worden.

Meer informatie over het inschrijven in de BRP is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken voor inschrijving in de BRP belt u eerst naar 14 038 (5 cijfers) om uw gegevens door te geven. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Na dit gesprek wordt u na een aantal werkdagen teruggebeld door een medewerker van de gemeente om een concrete afspraak te maken.

Verhuizing binnen Nederland

Wanneer u verhuist van een gastgezin naar de gemeentelijke opvang of van de gemeentelijke opvang naar een gastgezin, dan regelt u de adreswijziging bij de gemeentelijke opvanglocatie.

Wanneer u vertrekt vanuit Zwolle naar een andere gemeente, dan moet u de nieuwe gemeente informeren over uw verhuizing.

Vertrek naar buitenland

Wanneer u vertrekt van Zwolle naar een ander land, dan moet u het vertrek naar het andere land melden bij de gemeente Zwolle. U wordt dan uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Uw vertrek kunt u op 2 manieren regelen:

  • U geeft uw verhuizing naar het buitenland digitaal door via onze website. U heeft daarvoor wel DigiD nodig.  Verhuizing doorgeven (zwolle.nl)
  • U vult het verhuisformulier onderaan deze pagina in en stuurt deze naar postbus@zwolle.nl of u geeft het verhuisformulier af op de opvanglocatie.

Verblijfsbewijs (gele sticker)

Vanaf 1 november moet iedere Oekraïner in Nederland die bij een gemeente staat ingeschreven en hier werkt en/of wil reizen een verblijfbewijs (gele sticker) hebben. Dit is het bewijs dat u in Nederland mag wonen en werken en dat u naar het buitenland mag reizen. U kunt online een afspraak maken bij de ophaallocatie in Amsterdam. Heeft u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan op werkdagen telefoon +31 88 043 03 61 (tussen 9.00 en 17.00 uur) of kijk op de website https://portaal.refugeepass.nl

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Dit heeft nog geen invloed op uw bijstandsuitkering. De gemeentelijke belastingen blijven ook hetzelfde. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de ontheemde, dienen wel te worden gemeld. De kostendelersnorm wordt op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval de eerste zes maanden niet toegepast.

Wel moet u aan de gemeente doorgeven dat u een vluchteling in huis heeft genomen. U kunt dit doen door een wijziging door te geven op https://www.zwolle.nl/werken-en-leren/uitkering/klantzaken-wijzigingen-doorgeven-uitkering. Ook kunt u dit melden bij uw inkomensconsulent.

Krijg ik ook een financiële vergoeding als ik vluchtelingen in huis neem?

Vluchtelingen krijgen leefgeld voor het doen van boodschappen en persoonlijke uitgaven. Gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. 

Waar kan ik terecht met vragen over inzamel- of doneeracties?

Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk wat u kunt doen op de website van Vluchtelingenwerk NederlandGiro 555 of het Rode Kruis.

Daarnaast zijn er ook verschillende Zwolse initiatieven gestart. Kijk voor een overzicht van alle lopende initiatieven op https://samenzwolle.nl/oekraine-hulp.

Hoe zit het met de verblijfsrechten van Oekraïners in Nederland?

Lees hier meer over in de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners op Europadecentraal.nl.

Welke stappen moeten doorlopen worden voor een plek in een gastgezin of in een gemeentelijke opvanglocatie?

Plek in een gemeentelijke opvanglocatie

Als iemand een plek wil in een gemeentelijke opvanglocatie, kan men zich aanmelden via oekraine@zwolle.nl. De uitbetaling van het leefgeld gebeurt na plaatsing in de opvanglocatie en de registratie in de BRP wordt binnen maximaal 2 weken georganiseerd.

Plek in een gastgezin

Als iemand een plek wil in een gastgezin, kan men zich aanmelden bij Takecarebnb. Er vindt matching plaats met het gastgezin, waarbij er voor het gastgezin een vrijwilliger van het Leger des Heils beschikbaar is. Na de plaatsing in het gastgezin wordt het inschrijven in de BRP zo snel mogelijk geregeld, zodat uitbetaling van het leefgeld kan plaatsvinden.

Hoe zorg ik ervoor dat het contact tussen mij en de vluchteling(en) die ik in huis heb opgenomen, goed blijft?

Het opvangen van vluchtelingen in je eigen huis kan soms voor moeilijkheden zorgen. Stichting Herstelcirkels heeft daarom een communicatiescript opgesteld, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens. Hierin lees je in 6 stappen hoe je de communicatie open houdt en waar je op kan letten. Daarnaast is er een communicatiekaart ontwikkeld. Deze bevat pictogrammen met daarbij het Nederlandse en Oekraïense woord.

Heeft het opvangen van vluchtelingen gevolgen voor de gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de kostendelersnorm?

Nee. Dit heeft nog geen invloed. De situatie per 1 januari (peildatum) is hiervoor bepalend. Voor 2022 heeft het dus geen gevolgen. Als de opvang doorloopt tot in 2023, dan kan dit eventueel wel gevolgen hebben voor 2023. Daar zal tegen die tijd aanvullende informatie over komen. De gemeentelijke belastingen blijven ook hetzelfde. De kostendelersnorm wordt op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval de eerste zes maanden niet toegepast.

Is er een speciale hulplijn voor vluchtelingen?

Het Rode Kruis is een WhatsApp-hulplijn gestart voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten. De hulplijn is bereikbaar voor praktische vragen. U kunt uw vraag in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands inspreken. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met u op in de gewenste taal. U kunt ook via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar 06 - 48 15 80 53.  

Verhuisaangifte Nederlands-Oekraïens

Werk, inkomen en onderwijs

Kunnen vluchtelingen ook een baan krijgen?

Informatie voor vluchtelingen

Op WorkInNL.nl staat informatie voor vluchtelingen over werken in Nederland. Er is onder andere uitleg te vinden over rechten en plichten, welke afspraken gemaakt moeten worden en welke instanties kunnen helpen. Daarnaast heeft Fairwork een folder gemaakt over werken in Nederland. Deze is zowel in het Oekraïens als in het Engels te vinden.

Meldplicht

Oekraïners die aan het werk gaan moeten dit melden bij de gemeente. Dat kan door te mailen naar ovo.sdv@zwolle.nl. Dan worden zij onder meer geïnformeerd over wat dit betekent voor het leefgeld en de vergoeding voor zorgkosten.

Informatie voor werkgevers

Op Werk.nl staat informatie voor werkgevers die vragen hebben over het in dienst nemen van Oekraïners en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Vluchtelingen moeten bijvoorbeeld net als andere werknemers meeverzekerd worden op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de werkgever. Voor meer informatie of vragen kunnen werkgevers ook terecht bij het Werkgevers Servicepunt Regio Zwolle\ of het overzicht met vragen van de Rijksoverheid.

Hoe is het leefgeld geregeld?

Oekrainse vluchtelingen krijgen net zoveel leefgeld als vluchtelingen bij het COA. Vluchtelingen die in gastgezinnen worden opgevangen krijgen hierbij nog een extra bedrag om bijvoorbeeld te sporten of bij te dragen in de huishoudelijke kosten.

Vergoeding voor boodschappen en persoonlijke uitgaven (leefgeld)

Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen.

Aanvullende vergoeding voor vluchtelingen in gastgezinnen 

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid.

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Hoe wordt het leefgeld uitbetaald

Het Rijk heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven uitbetaald krijgen nadat zij zich hebben ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP). Voor de uitbetaling aan personen in de gemeentelijke opvang geldt deze eis niet. Zij gaan leefgeld ontvangen ook al staan ze nog niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het is uiteraard wel de bedoeling dat ook zij tijdig ingeschreven worden.

Het leefgeld wordt gestort op een reguliere bankrekening. Als er (nog) geen bankrekening beschikbaar is, dan zal de gemeente een tijdelijke BNG-pas verstrekken of contant uitbetalen. De BNG-pas is dus een tussenoplossing. Banken in Nederland werken aan een proces om versneld een bankrekening te kunnen openen. Zodra daar meer bekend over is zullen we dat hier melden.

Over de BNG-pas

De BNG-pas is een prepaid bankpas en te gebruiken bij elke betaalautomaat of geldautomaat in Nederland. De gemeente Zwolle voorziet de bankpas van saldo en elke kaart heeft een eigen pincode. Een roodstand is niet mogelijk.

Bij de uitreiking van de bankpas en de pincode wordt een instructie meegegeven over het gebruik.

In welke situatie wordt het leefgeld stopgezet?

Als een vluchteling uit Oekraïne werk heeft gevonden en hiervoor ook loon ontvangt, dan krijgt diegene geen leefgeld meer. Ook heeft dit invloed op de vergoeding voor zorgkosten.
De gezinsleden zonder werk die op hetzelfde adres verblijven behouden wel hun recht op leefgeld. Daarnaast hoeven vluchtelingen die werk hebben en in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven geen huur te betalen aan de gemeente.
 

Meldplicht

Oekraïners die aan het werk gaan moeten dit melden bij de gemeente. Dat kan door te mailen naar ovo.sdv@zwolle.nl. Dan worden zij onder meer geïnformeerd over wat dit betekent voor het leefgeld en de vergoeding voor zorgkosten. Zo wordt het leefgeld niet direct stopgezet, dat gebeurt pas op de eerste werkdag van de volgende maand. 

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Oekrainse kinderen kunnen naar school in Zwolle. Vanaf 16 mei wordt onderwijs gegeven bij opvanglocatie Oosterenk in kantoorpand Breughel (begane grond en eerste verdieping). Het onderwijs wordt gegeven door OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio). Dit is zowel voor kinderen in de gemeentelijke opvanglocaties als voor kinderen uit gastgezinnen. In totaal gaat het om zo’n 7 klassen.

OOZ heeft een succesvolle oproep gedaan onder haar scholen om (les)materialen die zij kunnen missen beschikbaar te stellen aan de nieuwe Oekraïne-basisschool. Bijzonder in Zwolle is dat er zoveel mogelijk wordt lesgegeven volgens het ‘Oekraïne-model’ met behulp van Oekraïense lesmethodes. De lessen worden voornamelijk gegeven door bevoegde Oekraïense leerkrachten. Zo behouden de kinderen een band met hun thuisland. Daarnaast krijgen ze Nederlands om de zelfredzaamheid te bevorderen.

Leerlingenvervoer

Als het gaat om het vervoer gaan we ervan uit dat, net zoals in het regulier onderwijs, Oekraïnse kinderen zelf worden gehaald en gebracht. Lukt het niet om zelf lopend, fietsend of via meerijden met anderen bij de school te komen en bedraagt de afstand tot de opvanglocatie meer dan 5 kilometer? Dan kunt u een aanvraag indienen voor leerlingen vervoer via leerlingenvervoer@zwolle.nl.

Peuteropvang

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud, dan kunt u zich aanmelden voor de peuteropvang groep via het Sociaal Wijkteam, via Marcha Emmens: m.emmens@swt.zwolle.nl.

Primair Onderwijs

Is uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan kunt u zich aanmelden voor het basisonderwijs. Woont u in de gemeentelijke opvang Oosterenk? Dan is het onderwijs aan de overkant. Er is een aanbod van opvang, sociale activiteiten en onderwijs, waaronder ook begeleiding in digitaal onderwijs via Oekraïne. U kunt zich aanmelden via j.visser@ooz.nl. Dit geldt ook voor de andere opvanglocaties in Berkumstede en het Dominicanenklooster.

Voortgezet Onderwijs

Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan kunt zich melden via Landstede ISK. Het ISK van Landstede is het centrale meldpunt voor VO-onderwijs, ook voor de Regio Zwolle. Zij verzorgen een intake/eerste screening en zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor de Oekraïense jongeren. Daarnaast is maatwerk mogelijk, waarbij jongeren die op hetzelfde niveau mee zouden kunnen draaien binnen het regulier onderwijs worden verwezen naar de Engelstalige opleidingen in Zwolle binnen het VO. Aanmelden via administratieISK@landstede.nl.

Beroepsonderwijs Oekraïense jongeren

Jongeren die beroepsonderwijs willen volgen, kunnen zich aanmelden via de Engelstalige opleidingen.

Middelbaar Beroepsonderwijs

Zone.college biedt mbo-opleidingen en maatwerktrajecten aan voor de groene sector. Kijk voor informatie op www.zone.college of mail naar oekrainehulp@zone.college.

Hoger Beroepsonderwijs

Windesheim University of Applied Sciences is a higher education institution that offers a wide range of Dutch taught programmes in the fields of Business, Engineering, IT, Architecture, Logistics, Nursing, Social Work, Primary & Secondary Teacher Training, Sports, Communication and Law. Most programmes are offered on Bachelor’s degree level and some on Associate degree or Master degree level. Moreover Windesheim has two Bachelor’s programmes fully taught in English: International Business and Global Project & Change Management. On top of that Windesheim has a broad range of English taught short track programmes in various fields. If you are interested in continuing your current education at Windesheim please provide us with some additional information about yourself and your academic profile. Based on the information you provide we can look for opportunities to continue your studies in the Netherlands. Please complete the online form and we will be in touch with you as soon as possible.

Waar kunnen vluchtelingen terecht als zij de Nederlandse taal willen leren?

Vluchtelingen in Zwolle kunnen op verschillende plekken in de stad de Nederlandse taal leren. Kijk voor een overzicht van alle intiatieven op www.samenzwolle.nl/samentaal.

Verder vind je op Oefenen.nl een uitgebreide online omgeving met veel gratis programma’s die je zelf kan volgen. Bijvoorbeeld het programma Taalklas.nl. Daar vind je taaloefeningen die bestaan uit filmpjes, liedjes en opdrachten. En het programma Station Nederlands 1 en 2. Daar oefen je luistervaardigheid. Bij NT2taalmenu vind je ook handige oefeningen op verschillende niveaus.

In de bibliotheek zijn misschien materialen beschikbaar om de Nederlandse taal te leren. Vraag in de bibliotheek naar de opties. Ook boeken lezen is heel goed om Nederlands te leren. Vraag een medewerker in de bibliotheek voor tips of kijk naar boeken van de serie van Leeslicht.

Via het talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen is een gratis online basiscursus Nederlands voor volwassenen beschikbaar. De cursus neemt ongeveer drie weken in beslag. 

Noodsteun voor studerende Oekraïners in Nederland

Studenten uit Oekraïne die in Nederland studeren kunnen te maken hebben met onvoorziene problemen met hun financiën vanwege de situatie in hun thuisland en met hun familie, omdat zij geen toegang meer hebben tot hun bankrekening of door de extreme waardedaling van hun munteenheid.

Om studenten die met deze problemen te maken hebben in ieder geval in staat te stellen hun studie te vervolgen, stelt het kabinet geld beschikbaar voor financiële ondersteuning aan deze studenten, vanuit de onderwijsinstellingen. Vooralsnog is de ondersteuning voor de periode maart tot en met mei.

Het is aan de instellingen om de inschatting te maken of studenten ondersteuning nodig hebben. Ook moeten instellingen toetsen welk bedrag noodzakelijk is.

Zorg en Welzijn

Welke zorg bieden jullie voor deze mensen? Kunnen zij bijvoorbeeld naar de huisarts?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op www.zorgverzekeringslijn.nl (ook in het Engels en Oekraïens).

Zorgverzekering

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Meer informatie staat op de website van het CAK. Ook op de website van de rijksoverheid staat informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

Waar kan ik terecht voor vragen over welzijn of zorg?

Het Sociaal wijkteam (SWT) ondersteunt iedereen bij vragen rondom welzijn en zorg. Zij zijn er voor iedereen die er nu niet uitkomt, hulp nodig heeft of zorgen hebben over anderen.
Het SWT is er ook voor gastgezinnen en voor Oekraïense vluchtelingen. Er zijn voor hen bij alle wijkteams inloopuren:

  • In SWT Oost en Noord is er elke ochtend inloop.
  • In SWT Zuid op de maandag- en vrijdagochtend de inloop.
  • In SWT West is op dinsdag- en donderdagochtend de inloop.
  • In SWT Midden is op maandagochtend de inloop in de Kamperpoort en op dinsdagochtend in de Enk.  

Ook is het SWT op andere manieren te bereiken:

-Telefoon: (038) 498 9980. Iedere dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Ook bereikbaar voor noodgevallen.
-E-mail: postbus@swt.zwolle.nl
-Chatten: iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en dinsdag van 16.00 - 20.00 uur via www.swtzwolle.nl
-Of vul het contactformulier in.

Waar kan ik terecht met vragen over dieren die meegenomen zijn uit Oekraïne?

Voor alle diergerelateerde kwesties kan hulp gezocht worden bij Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Zij bieden bijvoorbeeld medische hulp en helpen met praktische zaken als mandjes, voer en tijdelijk onderdak. 
Ook helpen zij samen met lokale dierenartsen bij het gratis vaccineren van dieren. 

Kijk voor meer informatie op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Facebookgroep voor Oekraïners in Zwolle

Om Oekraïense vluchtelingen in Zwolle in contact te brengen met elkaar en om informatie te delen in het Oekraïens, is er een Facebookgroep opgericht. Oekraïners kunnen zich aanmelden via deze link: https://www.facebook.com/groups/540749254007332

Emotionele ondersteuning en herbeleven oorlogstrauma’s

Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele ondersteuning aan mensen in Nederland (zoals familieleden) die betrokken zijn bij personen in Oekraïne en die vanwege die situatie emotionele opvang wensen. Dat kan zowel individueel als in groepsverband.

Daarnaast kan de situatie in Oekraïne ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie

Voorkom mensenhandel en uitbuiting

Door de oorlog met Rusland vluchten veel Oekraïners weg uit hun land, opzoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Speciaal voor hen heeft CoMensha een flyer gemaakt met aandachtspunten voor vluchtelingen. De flyer is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Rode KruisFairWorkVluchtelingenwerk Nederland en La Strada International en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Waar vind ik informatie over het coronavirus in het Oekraïens?

Op www.pharos.nl/cornavirus staat in verschillende talen, waaronder het Oekraïens, informatie over het coronavirus en hoe we hier in Nederland mee omgaan. 

Kunnen Oekraïners zich ook laten vaccineren tegen corona?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. Personen vanaf twaalf jaar hoeven hiervoor geen afspraak te maken, zij kunnen gewoon binnenlopen op een van de vaccinatielocaties van de GGD.

Bekijk op www.prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl waar de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie is. Of maak een afspraak op www.planjeprik.nl.  

Op de vaccinatielocatie geldt nog steeds een mondkapjesplicht en moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Waarom zou ik kiezen voor vaccinatie tegen corona?

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich niet meer makkelijk verspreiden. Een vaccinatie beschermt niet alleen jouzelf, maar ook de mensen om je heen, zoals je vrienden en familie.

Waar kunnen Oekraïners zich laten testen op corona?

Oekraïners kunnen zich gewoon laten testen bij de GGD IJsselland aan de Paxtonstraat. De coronatest bij de GGD is gratis. Een afspraak kan gemaakt worden via www.coronatest.nl.

Reizen

Is het Oekraïens rijbewijs geldig in Nederland?

Oekraïners met een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne mogen 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

Als iemand niet in het bezit is van een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne, dan moet diegene een theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR om in Nederland te mogen autorijden. In sommige gevallen kan het buitenlandse rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Kunnen Oekraïners reizen met het openbaar vervoer?

Ja. Voor het inreizen naar Nederland en verder vervoer naar een opvanglocatie geldt dat dit gratis kan. Lees hier meer over op de website van Openbaar Vervoer Nederland. In alle andere gevallen reizen Oekraïners op de reguliere manier. Een kaartje kopen kan online, op een station of in de bus.

Overige informatie

Waar staat informatie over de situatie in Oekraïne en de standpunten van de regering?

Informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van de regering, kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.

Wat is het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers?

VNG en gemeenten krijgen regelmatig de vraag waarom de opvang van Oekraïners wél snel gerealiseerd kan worden en de opvang van asielzoekers veel lastiger is. VNG heeft daarom een feitelijk overzicht van de verschillen tussen de 2 soorten opvang opgesteld en geeft ook uitleg over de achtergrond van de situatie van de laatste jaren. Daarnaast speelt ook altijd een politieke-bestuurlijke afweging en het draagvlak onder inwoners een rol.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle