default iconVeelgestelde vragen Oekraïne

De gemeente Zwolle krijgt veel vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Hulp, opvang en huisvesting

Wat doet de gemeente om Oekraïense vluchtelingen op te vangen?

Op dit moment zijn er in Zwolle drie locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om plekken in het noodgebouw van Berkumstede van zorgorganisatie Driezorg in Berkum, in een deel van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat en in drie kantoorgebouwen op Oosterenk (Ruysdael, Kantoorvilla en Vermeer). De gemeente Zwolle wil dit voorjaar in Oosterenk in het kantoorgebouw Rembrandt 175 extra opvangplekken inrichten. In het gebouw Breughel zit een Oekraïense school en een zorgpost voor Oekraïense vluchtelingen.  

Facebookgroep voor Oekraïners in Zwolle

Om Oekraïense vluchtelingen in Zwolle in contact te brengen met elkaar en om informatie te delen in het Oekraïens, is er een Facebookgroep opgericht. Oekraïners kunnen zich aanmelden via deze link: https://www.facebook.com/groups/540749254007332

Bij wie kan ik terecht als ik vluchtelingen in huis wil nemen?

Inwoners die vluchtelingen in huis willen nemen kunnen terecht bij Takecarebnb. Deze organisatie heeft een website geopend om initiatieven hiervoor samen te brengen. Ook staat daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen.

Helpt de gemeente vluchtelingen bij het vinden van zelfstandige woonruimte?

De gemeente helpt niet met het zoeken naar een zelfstandige woonruimte.

Kunnen vluchtelingen zich laten inschrijven bij de gemeente?

Inwoners van Oekraïne die in Zwolle verblijven kunnen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zwolle laten inschrijven als ze een ID-bewijs of paspoort laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Dit hoeft geen biometrisch paspoort te zijn. Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Dat is onder meer nodig als zij hier willen werken of gebruik willen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. 

Oekraïense volwassenen die geen paspoort of ID-bewijs hebben kunnen niet direct ingeschreven worden door de gemeente. Zij moeten eerst contact opnemen met de Oekraïense ambassade voor een ID-bewijs. Met dit legitimatiebewijs kunnen zij zich wel laten inschrijven. 
Dit geldt niet voor kinderen. Zij kunnen zonder legitimatiebewijs ingeschreven worden.

Meer informatie over het inschrijven in de BRP is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken voor inschrijving in de BRP belt u eerst naar 14 038 (5 cijfers) om uw gegevens door te geven. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Na dit gesprek wordt u na een aantal werkdagen teruggebeld door een medewerker van de gemeente om een concrete afspraak te maken.

Verhuizing binnen Nederland

Wanneer u verhuist van een gastgezin naar de gemeentelijke opvang of van de gemeentelijke opvang naar een gastgezin, dan regelt u de adreswijziging bij de gemeentelijke opvanglocatie.

Wanneer u vertrekt vanuit Zwolle naar een andere gemeente, dan moet u de nieuwe gemeente informeren over uw verhuizing.

Vertrek naar buitenland

Wanneer u vertrekt van Zwolle naar een ander land, dan moet u het vertrek naar het andere land melden bij de gemeente Zwolle. U wordt dan uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Uw vertrek kunt u op 2 manieren regelen:

 • U geeft uw verhuizing naar het buitenland digitaal door via onze website. U heeft daarvoor wel DigiD nodig.  Verhuizing doorgeven (zwolle.nl)
 • U vult het verhuisformulier onderaan deze pagina in en stuurt deze naar postbus@zwolle.nl of u geeft het verhuisformulier af op de opvanglocatie.

Verblijfsbewijs (gele sticker)

Vanaf 1 november moet iedere Oekraïner in Nederland die bij een gemeente staat ingeschreven en hier werkt en/of wil reizen een verblijfbewijs (gele sticker) hebben. Dit is het bewijs dat u in Nederland mag wonen en werken en dat u naar het buitenland mag reizen. U kunt online een afspraak maken bij de ophaallocatie in Amsterdam. Heeft u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan op werkdagen telefoon +31 88 043 03 61 (tussen 9.00 en 17.00 uur) of kijk op de website van de IND: Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf 

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Dit heeft nog geen invloed op uw bijstandsuitkering. De gemeentelijke belastingen blijven ook hetzelfde. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de ontheemde, dienen wel te worden gemeld. De kostendelersnorm wordt op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval de eerste zes maanden niet toegepast.

Wel moet u aan de gemeente doorgeven dat u een vluchteling in huis heeft genomen. U kunt dit doen door een wijziging door te geven op https://www.zwolle.nl/werken-en-leren/uitkering/klantzaken-wijzigingen-doorgeven-uitkering. Ook kunt u dit melden bij uw inkomensconsulent.

Krijg ik ook een financiële vergoeding als ik vluchtelingen in huis neem?

Vluchtelingen krijgen leefgeld voor het doen van boodschappen en persoonlijke uitgaven. Gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. 

Waar kan ik terecht met vragen over inzamel- of doneeracties?

Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk wat u kunt doen op de website van Vluchtelingenwerk Nederland of het Rode Kruis.

Daarnaast zijn er ook verschillende Zwolse initiatieven gestart. Kijk voor een overzicht van alle lopende initiatieven op https://samenzwolle.nl/oekraine-hulp.

Hoe zit het met de verblijfsrechten van Oekraïners in Nederland?

Lees hier meer over in de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners op Europadecentraal.nl.

Welke stappen moeten doorlopen worden voor een plek in een gastgezin of in een gemeentelijke opvanglocatie?

Plek in een gemeentelijke opvanglocatie

Als iemand een plek wil in een gemeentelijke opvanglocatie, kan men zich aanmelden via oekraine@zwolle.nl. De uitbetaling van het leefgeld gebeurt na plaatsing in de opvanglocatie en de registratie in de BRP wordt binnen maximaal 2 weken georganiseerd.

Plek in een gastgezin

Als iemand een plek wil in een gastgezin, kan men zich aanmelden bij Takecarebnb. Er vindt matching plaats met het gastgezin, waarbij er voor het gastgezin een vrijwilliger van het Leger des Heils beschikbaar is. Na de plaatsing in het gastgezin wordt het inschrijven in de BRP zo snel mogelijk geregeld, zodat uitbetaling van het leefgeld kan plaatsvinden.

Hoe zorg ik ervoor dat het contact tussen mij en de vluchteling(en) die ik in huis heb opgenomen, goed blijft?

Het opvangen van vluchtelingen in je eigen huis kan soms voor moeilijkheden zorgen. Stichting Herstelcirkels heeft daarom een communicatiescript opgesteld, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens. Hierin lees je in 6 stappen hoe je de communicatie open houdt en waar je op kan letten. Daarnaast is er een communicatiekaart ontwikkeld. Deze bevat pictogrammen met daarbij het Nederlandse en Oekraïense woord.

Heeft het opvangen van vluchtelingen gevolgen voor de gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de kostendelersnorm?

Nee. Dit heeft nog geen invloed. De situatie per 1 januari (peildatum) is hiervoor bepalend. Voor 2022 heeft het dus geen gevolgen. Als de opvang doorloopt tot in 2023, dan kan dit eventueel wel gevolgen hebben voor 2023. Daar zal tegen die tijd aanvullende informatie over komen. De gemeentelijke belastingen blijven ook hetzelfde. De kostendelersnorm wordt op grond van tijdelijk verblijf in ieder geval de eerste zes maanden niet toegepast.

Is er een speciale hulplijn voor vluchtelingen?

Het Rode Kruis is een WhatsApp-hulplijn gestart voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten. De hulplijn is bereikbaar voor praktische vragen. U kunt uw vraag in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands inspreken. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met u op in de gewenste taal. U kunt ook via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar 06 - 48 15 80 53.  

Nieuwe locatie gebouw Rembrandt

Waarom richt de gemeente een nieuwe opvangplek in?

De regering verwacht dat Nederland door de voortdurende oorlog in Oekraïne  in 2023 meer opvangplekken nodig heeft voor Oekraïense vluchtelingen. Voor de elf gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland betekent dit dat er voor 1 juli 2023 700 nieuwe plekken bij moeten komen. De gemeente Zwolle gaat daarom de nieuwe opvanglocatie gebouw Rembrandt op Oosterenk inrichten met ongeveer 175 opvangplekken.

Waar komt de nieuwe opvanglocatie?

De gemeente wil in het voorjaar van 2023 175 nieuwe opvangplekken in kantoorgebouw Rembrandt (Dokter van Deenweg 50) op Oosterenk inrichten.

Voor wie zijn die opvangplekken?

Die opvangplekken zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Mocht het nodig zijn dan wil de gemeente hier eventueel ook ruimte bieden aan statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).  Als Zwolle een wettelijke opdracht van het Rijk krijgt.

Hoe lang blijven de Oekraïense vluchtelingen in het kantoorgebouw Rembrandt?

Zij blijven daar in eerste instantie voor een jaar. Als de oorlog in Oekraïne langer duurt, dan kan het zijn dat de Oekraïense vluchtelingen langer op Oosterenk blijven.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen vangt Zwolle op?

Zwolle vangt met deze nieuwe locatie erbij in het voorjaar van 2023 ruim 950 Oekraïense vluchtelingen op: ongeveer 140 in gastgezinnen en zo’n 810 Oekraïners in de gemeentelijke opvang op verschillende locaties. Met de uitbreiding van 175 extra plekken voldoet Zwolle aan de nieuwe taakstelling van het Rijk.

Werk, inkomen en onderwijs

Kunnen vluchtelingen ook een baan krijgen?

Werk vinden in Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland en Start Foundation hebben een website opgezet www.RefugeeWork.nl. Deze website biedt vluchtelingen en werkgevers een unieke mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. De website is beschikbaar in elf talen. Ook in het Oekraïens en Russisch. Naast het vacatureaanbod is er ook informatie te vinden over wettelijke regelingen en onderwerpen als cultuurverschillen.

Ook op WorkInNL.nl staat informatie voor vluchtelingen over werken in Nederland. Er is onder andere uitleg te vinden over rechten en plichten, welke afspraken gemaakt moeten worden en welke instanties kunnen helpen. Daarnaast heeft Fairwork een folder gemaakt over werken in Nederland. Deze is zowel in het Oekraïens als in het Engels te vinden.

Meldplicht

Oekraïners die aan het werk gaan moeten dit melden bij de gemeente. Dat kan door te mailen naar ovo.sdv@zwolle.nl. Dan worden zij onder meer geïnformeerd over wat dit betekent voor het leefgeld en de vergoeding voor zorgkosten.

Informatie voor werkgevers

Op Werk.nl staat informatie voor werkgevers die vragen hebben over het in dienst nemen van Oekraïners en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Vluchtelingen moeten bijvoorbeeld net als andere werknemers meeverzekerd worden op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de werkgever. Voor meer informatie of vragen kunnen werkgevers ook terecht bij het Werkgevers Servicepunt Regio Zwolle\ of het overzicht met vragen van de Rijksoverheid.

Hoe is het leefgeld geregeld?

Als vluchteling uit Oekraine krijgt u leefgeld. Hiervoor moet u geregistreerd staan in het Basisregistratie personen (BRP) van gemeente Zwolle.  De gemeente verstrekt het leefgeld bij aankomst op de opvanglocatie. Regel de registratie in de BRP daarna zo snel mogelijk om recht te houden op leefgeld. U moet ingeschreven staan in de BRP om recht te hebben op de uitbetaling van het leefgeld. 

Daarna ontvangt u het leefgeld op de tweede werkdag van de maand.

Zelf een bankrekening openen

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk een eigen bankrekening opent voor het ontvangen van leefgeld op deze rekening. Als u gaat werken wordt uw salaris op deze rekening gestort.

Een bankrekening openen kan bij de volgende banken: Rabobank, ABN Amro, ING, Triodos bank, SNS bank en Bunq.

Om een eigen bankrekening te openen, heeft u een aantal dingen nodig:

 • Een Burgerservicenummer (BSN). Dit krijgt u nadat u bent geregistreerd bij de gemeente. 
 • Een geldig internationaal identiteitsbewijs met ID-nummer, handtekening, foto van gezicht, biometrische gegevens, uitgiftedatum en uitgifteplaats. 
 • Een adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Zodra u een eigen bankrekening heeft geopend, moet u een kopie van uw bankpas of IBAN-rekening per e-mail sturen naar ovo.sdv@zwolle.nl met vermelding van uw achternaam en geboortedatum. Dan ontvangt u vanaf de eerstvolgende maand maandelijks het leefgeld op deze bankrekening. Met een eigen bankrekening heeft u meer mogelijkheden dan met een tijdelijke bankpas. 

Tijdelijke BNG-bankpas

Als u geen bankrekening hebt, krijgt u van de gemeente Zwolle een tijdelijke BNG-bankpas voor uitbetaling van het leefgeld. Het leefgeld wordt elke tweede dag van de maand op de pas gestort. Als de tweede dag van de maand in het weekend valt of op een feestdag, dan wordt het leefgeld de volgende werkdag uitbetaald.

Let op: de BNG-bankpas is tijdelijk en krijgt u alleen als u geen bankrekening hebt. Deze wordt gebruikt totdat u een eigen bankrekening hebt geopend voor het uitbetalen van leefgeld. Iedere pas heeft een eigen pincode en kan gebruikt worden bij iedere betaalautomaat in Nederland. U kan deze pas niet zelf gebruiken om loon of ander geld op te storten. U kan ook niet sparen en niet in de min staan. Het maximale tegoed op de bankpas is € 2.000,-. Als die limiet is bereikt, kan de gemeente geen geld meer storten. U moet daarom zo snel mogelijk een eigen bankrekening openen! 

Andere informatie over de bankpas leest u in de brief die bij uitreiking van de bankpas wordt gegeven.   

Wanneer wordt het leefgeld aangepast?

Als uw situatie of die van een gezinslid verandert, dan moet u ons dit zo snel mogelijk laten weten. Voorbeelden van veranderingen zijn:

 • U verhuist binnen de gemeente
 • U verhuist naar een andere gemeente
 • U verlaat Nederland 
 • U gaat aan het werk en krijgt daar geld voor

U kan deze informatie per e-mail sturen naar ovo.sdv@zwolle.nl. Een verandering kan betekenen dat uw leefgeld verandert of stopt. Als u de verandering doorgeeft, krijgt u te horen wat dit betekent voor uw leefgeld. 

Het leefgeld van u en uw gezinsleden stopt sowieso als u of 1 van uw meerderjarige gezinsleden aan het werk gaat en daar geld voor krijgt. Daarom moet u dat zo snel mogelijk doorgeven. Het leefgeld stopt niet direct, maar vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Voorkom dat u teveel leefgeld van ons ontvangt en geef eventuele veranderingen op tijd aan ons door! Hebt u teveel leefgeld gekregen, dan vragen wij u om dit leefgeld aan ons terug te betalen.

Hoogte van het leefgeld

De hoogte van het leefgeld hangt af van de grootte van het gezin  Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het bedrag per persoon.

Leefgeld per vluchteling per maand Leeftijdsgroep Eetgeld Kleding Totaal
1 of 2 personen Volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 € 56,12 € 271,18
  minderjarige € 178,36 € 56,12 € 234,48
3 personen volwassenen € 171,99 € 56,12 € 228,11
  minderjarige € 142,57 € 56,12 € 198,69
4 of meer personen volwassenen € 150,45 € 56,12 € 206,57
  minderjarige € 124,97 € 56,12 € 181,09

Van het leefgeld kan u bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen kopen.

Werk en leefgeld

Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Wat is een gezin volgens de nieuwe regels? 

Een gezin bestaat uit:

 • echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners;
 • hun minderjarige kinderen, tenminste als zij ongehuwd en van hun ouders afhankelijk zijn;
 • een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen. 

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin.

Kijk voor meer informatie op www.refugeehelp.nl .

In welke situatie wordt het leefgeld stopgezet?

Als een vluchteling uit Oekraïne vanaf 18 jaar of ouder werk heeft gevonden en hiervoor ook loon ontvangt, dan krijgt het gezin geen leefgeld meer. Ook heeft dit invloed op de vergoeding voor zorgkosten.

Meldplicht

Oekraïners die aan het werk gaan moeten dit melden bij de gemeente. Dat kan door te mailen naar ovo.sdv@zwolle.nl. Dan informeert de gemeente u over wat dit betekent voor het leefgeld en de vergoeding voor zorgkosten. Zo wordt het leefgeld niet direct stopgezet. Dat gebeurt pas op de eerste dag van de volgende maand. 

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Oekrainse kinderen kunnen naar school in Zwolle. Vanaf 16 mei wordt onderwijs gegeven bij opvanglocatie Oosterenk in kantoorpand Breughel (begane grond en eerste verdieping). Het onderwijs wordt gegeven door OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio). Dit is zowel voor kinderen in de gemeentelijke opvanglocaties als voor kinderen uit gastgezinnen. In totaal gaat het om zo’n 7 klassen.

OOZ heeft een succesvolle oproep gedaan onder haar scholen om (les)materialen die zij kunnen missen beschikbaar te stellen aan de nieuwe Oekraïne-basisschool. Bijzonder in Zwolle is dat er zoveel mogelijk wordt lesgegeven volgens het ‘Oekraïne-model’ met behulp van Oekraïense lesmethodes. De lessen worden voornamelijk gegeven door bevoegde Oekraïense leerkrachten. Zo behouden de kinderen een band met hun thuisland. Daarnaast krijgen ze Nederlands om de zelfredzaamheid te bevorderen.

Leerlingenvervoer

Als het gaat om het vervoer gaan we ervan uit dat, net zoals in het regulier onderwijs, Oekraïnse kinderen zelf worden gehaald en gebracht. Lukt het niet om zelf lopend, fietsend of via meerijden met anderen bij de school te komen en bedraagt de afstand tot de opvanglocatie meer dan 5 kilometer? Dan kunt u een aanvraag indienen voor leerlingen vervoer via leerlingenvervoer@zwolle.nl.

Peuteropvang

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud, dan kunt u zich aanmelden voor de peuteropvang groep via het Sociaal Wijkteam, via Marcha Emmens: m.emmens@swt.zwolle.nl.

Primair Onderwijs

Is uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan kunt u zich aanmelden voor het basisonderwijs. Woont u in de gemeentelijke opvang Oosterenk? Dan is het onderwijs aan de overkant. Er is een aanbod van opvang, sociale activiteiten en onderwijs, waaronder ook begeleiding in digitaal onderwijs via Oekraïne. U kunt zich aanmelden via j.visser@ooz.nl. Dit geldt ook voor de andere opvanglocaties in Berkumstede en het Dominicanenklooster.

Voortgezet Onderwijs

Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan kunt zich melden via Landstede ISK. Het ISK van Landstede is het centrale meldpunt voor VO-onderwijs, ook voor de Regio Zwolle. Zij verzorgen een intake/eerste screening en zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor de Oekraïense jongeren. Daarnaast is maatwerk mogelijk, waarbij jongeren die op hetzelfde niveau mee zouden kunnen draaien binnen het regulier onderwijs worden verwezen naar de Engelstalige opleidingen in Zwolle binnen het VO. Aanmelden via administratieISK@landstede.nl.

Middelbaar Beroepsonderwijs

Zone.college biedt mbo-opleidingen en maatwerktrajecten aan voor de groene sector. Kijk voor informatie op www.zone.college of mail naar oekrainehulp@zone.college.

Hoger Beroepsonderwijs

Windesheim University of Applied Sciences is a higher education institution that offers a wide range of Dutch taught programmes in the fields of Business, Engineering, IT, Architecture, Logistics, Nursing, Social Work, Primary & Secondary Teacher Training, Sports, Communication and Law. Most programmes are offered on Bachelor’s degree level and some on Associate degree or Master degree level. Moreover Windesheim has two Bachelor’s programmes fully taught in English: International Business and Global Project & Change Management. On top of that Windesheim has a broad range of English taught short track programmes in various fields. If you are interested in continuing your current education at Windesheim please provide us with some additional information about yourself and your academic profile. Based on the information you provide we can look for opportunities to continue your studies in the Netherlands. Please complete the online form and we will be in touch with you as soon as possible.

Waar kunnen vluchtelingen terecht als zij de Nederlandse taal willen leren?

Wilt u zich kunnen redden in de supermarkt of bij de bakker en slager? Bent u aan het werk en moet u overleggen met collega’s? Of wilt u een opleiding volgen die in het Nederlands wordt gegeven? Er zijn veel redenen om de Nederlandse taal te leren en gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden. In de Zwolle hebben we verschillende mogelijkheden voor volwassenen om de Nederlandse Taal te leren. 

Gilde Zwolle 

In het Taalcafé praat u in groepjes met hulp van vrijwilligers over allerlei onderwerpen zoals gezondheid, school en de Nederlandse cultuur.

 • Donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 in Stadkamer in Cultuurhuis, Werkerlaan 1 Stadshagen 
 • Vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 in Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a in Zwolle (centrum)

Inschrijven: Het Taalcafé is gratis: u kunt zich aanmelden via taalcafe@gildezwolle.nl Ook zonder aanmelding zijn inwoners van Zwolle welkom.

Stichting Present (Klets & Koek Zwolle) 

Klets & Koek is een gezellige taalgroep in Zwolle waar u de Nederlandse taal kunt oefenen. Klets & Koek is niet alleen voor taal. Het gaat ook om samenzijn en elkaar helpen. De taalgroep is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. 

 • Woensdagochtend  van 9.30 tot 11.00 uur  in de Benedenzaal Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle  voor  vrouwen en kinderen 
 • Woensdagavond  van  20.00 tot 21.30 uur in Benedenzaal Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, in Zwolle voor Mannen en vrouwen 
 • Donderdagochtend  van 9.30 tot 11.30 uur in de Zerboltstraat 63 in Zwolle voor  vrouwen en kinderen 

Stichting Travers Welzijn 

Als u graag beter Nederlands wilt leren met een gratis taalcoach kunt u bij Stichting Travers Welzijn terecht. U kunt een aanvraag doen via m.marangoz@travers.nl.

Oekraïense School

Op elke woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur of 20:15 tot 21:15 uur is er op de Oekraïense School in Oosterenk gratis Nederlandse taalles voor volwassenen. Enthousiaste oud-taaldocenten leren u graag de basis van de Nederlandse Taal.  Aanmelden kan via j.priester@zwolle.nl. Vermeld in de mail uw naam, leeftijd en voorkeurstijd.

Online cursussen

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een gratis online cursus Nederlands.

NLleert is een gratis cursus voor inwoners van Zwolle die hun Nederlands willen verbeteren met een online coach. Na zes maanden en bij minimale besteding van 8 uur aan één of meerdere modules ontvangt de cursist een Bewijs van Deelname.

Taalonderwijs op www.oefenen.nl is een uitgebreide online omgeving met veel gratis programma’s met filmpjes, liedjes en opdrachten die u kunt volgen.

Op www.NT2taalmenu.nl zijn gratis handige oefeningen op verschillende niveaus te vinden.

Bibliotheek

Verder zijn in de bibliotheek ook materialen beschikbaar om de Nederlandse taal te leren. Vraag in de bibliotheek naar de opties. Ook boeken lezen is heel goed om Nederlands te leren. Vraag een medewerker in de bibliotheek voor tips of kijk naar boeken van de serie van Leeslicht.

De gemeente Zwolle heeft alle mogelijkheden om Nederlands te leren in een digitale folder gezet. Deze kan je aanvragen via oekraine@zwolle.nl.

Noodsteun voor studerende Oekraïners in Nederland

Studenten uit Oekraïne die in Nederland studeren kunnen te maken hebben met onvoorziene problemen met hun financiën vanwege de situatie in hun thuisland en met hun familie, omdat zij geen toegang meer hebben tot hun bankrekening of door de extreme waardedaling van hun munteenheid.

Om studenten die met deze problemen te maken hebben in ieder geval in staat te stellen hun studie te vervolgen, stelt het kabinet geld beschikbaar voor financiële ondersteuning aan deze studenten, vanuit de onderwijsinstellingen. Vooralsnog is de ondersteuning voor de periode maart tot en met mei.

Het is aan de instellingen om de inschatting te maken of studenten ondersteuning nodig hebben. Ook moeten instellingen toetsen welk bedrag noodzakelijk is.

Zorg en Welzijn

Hoe werkt de zorg in Nederland?

Wilt u weten hoe de zorg werkt in Nederland? Bekijk deze informatiesheet in het Oekraïens. Ook kunt u 5 korte video’s bekijken over bijvoorbeeld huisartsenzorg en tandartsenzorg in Nederland. Deze video's zijn in het Oekraïens en in een handige afspeellijst verzameld. De video’s kunnen worden bekeken met Oekraïense ondertiteling of met Nederlandse ondertiteling.

Is er sprake van een noodsituatie?

Het kan gebeuren dat er door omstandigheden een noodsituatie ontstaat die levensbedreigend is. Dit kan zijn een verkeersongeluk, een plotselinge ziekte, brand, geweld of een andere situatie. Als iets zeer dringend is, bel je 112. De triagist stelt je dan vragen en zet jouw melding dan door naar de politie, de brandweer of naar de ambulancedienst, afhankelijk van de situatie. Blijf altijd kalm en probeer zo duidelijk mogelijk te vertellen wat er aan de hand is. Des te eerder is er hulp beschikbaar vanuit de juiste instantie.

Ik heb gezondheidsklachten. Waar kan ik terecht?

In Nederland moet je met gezondheidsklachten altijd eerst naar de huisarts. Dat geldt ook als je zwanger bent, medisch advies nodig hebt, of psychische problemen hebt, zoals slaapproblemen, angsten en langdurige depressieve gedachten. 

Verblijft u bij gastgezin in Zwolle, dan kunt u gebruik maken van de huisarts van het gastgezin.

Woont u in de gemeentelijke opvang van Oekraïners in Oosterenk? Dan kunt u naar de medische post in het gebouw “Breughel”. Hier kunt u met al uw medische vragen terecht. Ook kunt u een afspraak maken met de huisarts van de medische post. De huisarts houdt drie keer per week spreekuur. Vijf dagen per week is er een verpleegkundige aanwezig. Twee ochtenden in de week is er een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) die psychosociale ondersteuning kan geven.

Wordt de medische zorg van Oekraïense vluchtelingen vergoed?

Als u een Burgerservicenummer (BSN) hebt, dan valt u sinds 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). U heeft dan recht op basis medische zorg en daarnaast ook op mondzorg bij acute pijnklachten (tot 250,- euro) en bepaalde hulpmiddelen, zoals een hoortoestel of bril, anticonceptie en abortuszorg.

Als u (nog) niet over een BSN beschikt, valt u onder de SOV (Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden). U heeft dan recht op basiszorg zonder vergoeding voor mondzorg, fysiotherapie, etc.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen op www.zorgverzekeringslijn.nl (ook beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch).

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Meer informatie staat op de website van het CAK

Ook op de website van de rijksoverheid staat informatie over zorg en en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

Waar kan ik medicijnen krijgen?

Drogist en supermarkt

Zelfzorgmiddelen kunt u in Nederland bij een drogist kopen. De drogist verstrekt medicijnen, zalven, pleisters, alles waar geen recept van een arts voor nodig is. Veel voorkomende drogisterijen zijn: Kruidvat, Etos en Trekpleister. Sommige medicijnen kun je goedkoper bij de supermarkt halen.

Apotheek

Heeft u een recept voor medicijnen. Dan kunt u de medicijnen bij een apotheek halen.

Ik heb een tandarts nodig?

Het bezoeken van een tandarts voor volwassenen kan alleen op basis van noodhulp. Kinderen tot en met 18 jaar kunnen wel voor halfjaarlijkse controles en reguliere klachten naar de tandarts. U kunt er ook voor kiezen de tandarts zelf te betalen door cash af te rekenen.  

Ik ben zwanger, waar kan ik terecht?

Wanneer u zwanger bent, wordt u door de huisarts doorverwezen naar een verloskundige of een gynaecoloog. Hij/zij monitort de zwangerschap en de ontwikkeling van uw kind. U krijgt bijvoorbeeld een echografie om te zien of uw kind zich goed ontwikkelt en er geen afwijkingen zijn.

Waar kan ik terecht voor vragen over welzijn of zorg?

Het Sociaal wijkteam (SWT) ondersteunt iedereen bij vragen rondom welzijn en zorg. Zij zijn er voor iedereen die er nu niet uitkomt, hulp nodig heeft of zorgen hebben over anderen.
Het SWT is er ook voor gastgezinnen en voor Oekraïense vluchtelingen. Er zijn voor hen bij alle wijkteams inloopuren:

 • In SWT Oost en Noord is er elke ochtend inloop.
 • In SWT Zuid op de maandag- en vrijdagochtend de inloop.
 • In SWT West is op dinsdag- en donderdagochtend de inloop.
 • In SWT Midden is op maandagochtend de inloop in de Kamperpoort en op dinsdagochtend in de Enk.  

Ook is het SWT op andere manieren te bereiken:

 • Telefoon: (038) 498 9980. Iedere dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Ook bereikbaar voor noodgevallen.
 • E-mail: postbus@swt.zwolle.nl
 • Chatten: iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en dinsdag van 16.00 - 20.00 uur via www.swtzwolle.nl
 • Of vul het contactformulier in.
Waar kan ik terecht met vragen over dieren die meegenomen zijn uit Oekraïne?

Heeft u vragen over dieren die zijn meegenomen uit Oekraïne? Dan kunt u contact zoeken met Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Zij bieden bijvoorbeeld medische hulp en helpen met praktische zaken als mandjes, voer en tijdelijk onderdak. Ook helpen zij samen met lokale dierenartsen bij het gratis vaccineren van dieren. 

In een opvanglocatie zijn soms veel dieren aanwezig. Dit kan leiden tot spanningen tussen bewoners. Het komt voor dat stress bij een mens op een dier wordt afgereageerd. Bij vermoedens van dierenmishandeling kunt u bellen met 144 (red een dier). U kunt ook anoniem een melding doen.

Emotionele ondersteuning en herbeleven oorlogstrauma’s

U heeft een lastige periode achter de rug en u heeft psychische klachten. Wilt u hierover praten? Dan kunt u via de huisarts terecht bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) die psychosociale ondersteuning kan geven.

De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een specialist. Bijvoorbeeld naar een specialistische GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) organisatie als Dimence. U kunt ook online informatie vinden op de website van de NTVP. Deze informatie is beschikbaar in het Engels, Russisch en Oekraïens.

Ook Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele ondersteuning aan mensen in Nederland (zoals familieleden) die betrokken zijn bij personen in Oekraïne en die vanwege die situatie emotionele opvang wensen. Dat kan zowel individueel als in groepsverband.

Daarnaast kan de situatie in Oekraïne ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie

Ik ben verslaafd, waar kan ik hulp krijgen?

Bij een verslaving aan alcohol staat u er niet alleen voor. Bespreek dit met de huisarts. Die kan u eventueel verwijzen naar verslavingszorginstellingen . Bijvoorbeeld naar Dimence, SolutionS Zwolle of Tactus. Op de website van GGZ Interventie staat een stappenplan hoe het behandelingsproces bij verslaving eruit kan zien. Als u verslaafd bent aan alcohol is plotseling stoppen met alcohol erg gevaarlijk.

Voorkom mensenhandel en uitbuiting

Door de oorlog met Rusland vluchten veel Oekraïners weg uit hun land, opzoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Speciaal voor hen heeft CoMensha een flyer gemaakt met aandachtspunten voor vluchtelingen. De flyer is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Rode KruisFairWorkVluchtelingenwerk Nederland en La Strada International en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Is er sprake van huiselijk geweld?

Als er sprake is van (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis IJsselland. U kunt Veilig Thuis ook bellen voor advies. Dit kan anoniem. U hoeft dan de naam van de persoon waar u advies over wilt vragen niet te noemen. Veilig Thuis is te bereiken via het (landelijke) telefoonnummer 0800-2000 of per mail: info@vtij.nl

Waar vind ik informatie over het coronavirus in het Oekraïens?

Op www.pharos.nl/cornavirus staat in verschillende talen, waaronder het Oekraïens, informatie over het coronavirus en hoe we hier in Nederland mee omgaan. 

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. Personen vanaf twaalf jaar hoeven hiervoor geen afspraak te maken, zij kunnen gewoon binnenlopen op een van de vaccinatielocaties van de GGD. Bekijk op www.prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl waar de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie is. Of maak een afspraak op www.planjeprik.nl.  

Wat doet de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)?

De gemeentelijke gezondheidsdienst heeft veel taken op het gebied van de publieke gezondheid. U kunt er terecht voor onder meer:

 • Gezondheidsscreening: controle op tuberculose en ziektes die in Nederland niet voorkomen;
 • Infectiebestrijding: de GGD heeft een belangrijke rol bij de bestrijding van infectieziektes, waaronder Covid-19. Je kunt op locatie terecht voor een zelftest of om je laten vaccineren tegen Covid-19.  Als het nodig is, kan een team van de GGD langskomen op locatie om informatie te geven over het belang van vaccinaties bij volwassenen en kinderen.
 • Hygiënezorg: als er een besmettelijke ziekte uitbreekt, kan de GGD inspectie doen op hygiëne en hierover adviseren. Bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte komen zij op locatie de verpleegkundigen bijstaan.
 • Psychosociale zorg: de GGD ondersteunt gemeenten en kijkt hoe zij psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen kan organiseren.
 • Jeugdgezondheidszorg: een arts en een verpleegkundige komen op de opvanglocatie om kinderen van 0 tot 4 jaar te onderzoeken op hun gezondheid. Ook controleren zij of de kinderen voldoende zijn gevaccineerd tegen kinderziektes. Zij verzorgen het consultatiebureau voor zuigelingen en jonge kinderen (peuters en kleuters).
 • Jongeren van 4 tot 19 jaar worden door de GGD opgeroepen voor een gezondheidscheck en voor (voorlichting over) vaccinaties. Wanneer de jongere meer aandacht nodig heeft, dan verwijst de GGD door naar andere instanties.
 • SOA: Soa betekent Seksueel Overdraagbare Aandoening(en). Dit zijn infecties die je kunt krijgen door onveilig vrijen. Heb je onveilig gevreeën? Dan kun je je laten testen op een soa bij jouw huisarts of bij de GGD. Het spreekuur en de testen op een soa zijn gratis.

Reizen

Is het Oekraïens rijbewijs geldig in Nederland?

Oekraïners met een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne mogen 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

Als iemand niet in het bezit is van een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne, dan moet diegene een theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR om in Nederland te mogen autorijden. In sommige gevallen kan het buitenlandse rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Kunnen Oekraïners reizen met het openbaar vervoer?

Ja. Voor het inreizen naar Nederland en verder vervoer naar een opvanglocatie geldt dat dit gratis kan. Lees hier meer over op de website van Openbaar Vervoer Nederland. In alle andere gevallen reizen Oekraïners op de reguliere manier. Een kaartje kopen kan online, op een station of in de bus.

Overige informatie

Waar staat informatie over de situatie in Oekraïne en de standpunten van de regering?

Informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van de regering, kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.

Wat is het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben daarom op een andere basis, en meer uitgebreide rechten op bescherming in Nederland dan asielzoekers. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen zij arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven niet eerst naar Ter Apel om zich aan te melden. 

Bij asielzoekers moet nog worden vastgesteld of zij recht hebben op asiel (bescherming) in Nederland. Dit gebeurt in Ter Apel. Totdat dit is vastgesteld hebben zij wel recht op onder andere opvang en medische zorg, maar mogen zij niet werken. Bekijk voor meer informatie de vragen en antwoorden over Asielbeleid

Waar kan ik veilig zwemmen in Zwolle en omgeving?

In de zomer zoeken veel bewoners verkoeling aan het water. Zwolle heeft zwembaden en stranden waar dat helemaal en veilig kan.

Zwembaden

Zwolle heeft drie meren waar je kunt zwemmen, surfen en zonnen: Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas. De meren zijn het hele jaar door toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Alle meren hebben parkeerplaatsen en toiletten. Op drukke dagen is er een beheerder aanwezig. De waterkwaliteit in deze meren wordt in de zomer regelmatig gecontroleerd.

Het diepe gedeelte van de baden (waar het water dieper is dan 1 meter) is gemarkeerd met een ballijn.

Boten met een elektromotor of een brandstofmotor zijn op deze meren niet toegestaan. Surfen is alleen toegestaan ​​aan de diepe kant van deze lijn.

Het uitlaten van de hond in de zwembaden is alleen toegestaan ​​in de winterperiode, van 1 oktober tot 1 april.

Waar vind je zwembaden?

 • Wijthmenerplas ligt aan de oostkant van Zwolle, naast de doorgaande weg van Zwolle naar Raalte.
 • Agnietenplas is gelegen aan de noordoostkant van Zwolle aan de Haersterveerweg.
 • Milligerplas ligt aan de noordwestelijke rand van de stad in de wijk Stadshagen.

Bij de Wijthmenerplas betaal je tussen mei en september betaald parkeren als je aankomt tussen 08:00 en 16:30 uur.

Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk!

In de drie genoemde wateren kun je veilig zwemmen. Andere wateren in Zwolle staan ​​niet onder toezicht en er zijn geen toiletten. Wijde Aa is geen veilig zwemwater. Dit meer wordt ook gebruikt als overloop voor rioolwater. Hier kunt u varen op een boot zonder verbrandingsmotor.

Helaas zien we in de zomer vaak Zwollenaren en kinderen van de brug het water in springen. Zwemmen in kanalen en rivieren is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk. Daarom inspecteren gemeenten en politie regelmatig bruggen en sluizen. Wie daar in het water springt, riskeert een boete van 150 euro.

Zwembaden in Zwolle

Zwemmen kan ook in een van de zwembaden in Zwolle:

 • Binnenbad De Vrolijkheid heeft een recreatiebad, twee wedstrijdbaden, een kinderbad en diverse speelelementen.
 • Openluchtbad Zwolle aan de Ceintuurbaan is een openluchtzwembad in de wijk Wipstrik.
 • In Stadshagen bevindt zich het binnenzwembad Bij Bubbels.
 • De campus van Hogeschool Windesheim beschikt over drie zwembaden: een wedstrijdbad, een trainingsbad en een therapeutisch bad om te zwemmen in warm water van 33 graden. Zie www.on-campus.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle