Vergunning en betaald parkeren Middelweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren voor het gedeelte Middelweg tussen Esdoornstraat en Bisschop Willebrandlaan. Dit gedeelte is toegevoegd aan parkeersector 9 (Dieze). In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Waarom dit besluit?

In oktober 2023 is de grens van het gebied waarvoor betaald parkeren en parkeervergunningen geldt opgeschoven. De Dennenstraat en delen van de Iepenstraat, Larixstraat en Esdoornstraat zijn toen toegevoegd aan parkeersector 9 (Dieze). Op parkeerplaatsen aan de Middelweg kon nog gratis geparkeerd worden. De parkeerdruk werd op deze plekken hoog. Wij hebben meerdere aanvragen en een petitie ontvangen om ook de parkeerplaatsen voor Middelweg 115-233 betaald parkeren in te voeren en het parkeren met een parkeervergunning mogelijk te maken.

Hoe is het besluit genomen?

Begin april van dit jaar stuurden wij u een brief over de plannen om het gedeelte Middelweg toe te voegen aan parkeersector 9 (Dieze). Hierop hebben we van meerdere buurtbewoners een positieve reactie ontvangen.

Het college heeft daartoe besloten en verwacht hiermee de parkeerdruk te verminderen en de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.

Wat betekent het besluit voor u?

In bijlage 1 staat een kaart van het gedeelte Middelweg waar betaald parkeren en parkeervergunningen wordt ingevoerd. Uw adres valt hieronder. 

Per 2 september 2024 is het mogelijk met een parkeervergunning gebruik te maken van de parkeerplaatsen. Vanaf 19 augustus 2024  kunt u een parkeervergunning en/of een bezoekersvergunning aanvragen. Dat kan op www.zwolle.nl/parkeerloketexterne-link-icoon. In bijlage 2 staat meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden.

Bent u het niet eens met het collegebesluit?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bezwaar maken. Bij deze brief zit informatie (bijlage 3) waarin staat hoe u dit doet.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar telefoonnummer 14038. Wij zijn iedere maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook: parkeren@zwolle.nl. Of vul het formulier in op www.zwolle.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Lykle Bruinsma
a.i. Afdelingshoofd Leefomgeving en Mobiliteit

Bijlagen

Onderaan deze pagina ziet u een kaart. Hierop staat het gebied waar u betaald moet parkeren of een parkeervergunning nodig heeft. 

Het gedeelte Middelweg van 115-233 is op de kaart met een donkere kleur blauw weergegeven.

De lichtere kleur blauw is de bestaande parkeersector 9 Dieze waaraan wij de adressen Middelweg 115-233 hebben toegevoegd. Kijk op www.zwolle.nl/parkeervoorschrift voor een digitale kaart van de parkeersector zoals die nu is.

Wanneer moet ik betalen voor het parkeren en geldt de parkeervergunning?

Het betaald parkeren geldt op:

 • Maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur.
 • Donderdagavond tot 21.00 uur.
 • Zondag tussen 13.00 en 17.00 uur 
  Op deze momenten geldt ook uw parkeervergunning.

Op nieuwjaarsdag, tijdens Pasen, Pinksteren, Kerst en Hemelvaartsdag is het parkeren gratis.

Hoeveel kosten de vergunningen in 2024?

Voor bewoners: eerste parkeervergunning€ 66,60
Voor bewoners: tweede parkeervergunning€ 138,-
Voor bedrijven: eerste parkeervergunning€ 120,60
Voor bedrijven: tweede parkeervergunning€ 184,20
Bezoekersvergunning€ 14,10

De bedragen worden elk jaar aangepast. In november 2024 worden de tarieven bekend voor 2025. Zodra de nieuwe tarieven bekend zijn, staan ze op onze website, www.zwolle.nl/parkeertarieven.

Hoeveel kost betaald parkeren?

In 2024 kost het € 2,20 per uur en kan telkens voor 2 uur worden betaald.

Ik woon in het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunning wordt ingevoerd en wil een parkeervergunning aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

 • U staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie personen) op een adres in parkeersector 9 (Dieze).
 • U heeft een auto of motor. Die staat op uw naam. Heeft u een leaseauto of auto van uw werkgever? Dan moet u dit aantonen met een leasecontract en/of werkgeversverklaring.
 • U heeft geen eigen parkeerruimte.
 • U heeft geen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Kan ik 2 parkeervergunningen op mijn naam aanvragen?

Nee, dat kan niet.

Ik vraag zelf een parkeervergunning aan. Kan mijn huisgenoot ook een vergunning aanvragen?

Ja, dat kan. Uw huisgenoot moet dan voldoen aan de voorwaarden die hierboven staan. En uw huisgenoot moet zelf een eigen auto of motor hebben.

Ik heb een bedrijf in het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunningen wordt ingevoerd en wil een parkeervergunning aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

 • Het bedrijf is gevestigd en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op een adres in parkeersector 9 (Dieze).
 • De vergunning is voor de eigenaar of dagelijks leidinggevende van het bedrijf.
 • Uw auto of motor staat op naam van het bedrijf of op naam van de eigenaar of dagelijks leidinggevende.
 • Uw bedrijf heeft geen eigen parkeergelegenheid.

Kan ik 2 vergunningen voor mijn bedrijf aanvragen?

Ja, dat kan. U moet dan voldoen aan de voorwaarden voor bedrijven die hierboven staan.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Dat kan via www.zwolle.nl/parkeerloketexterne-link-icoon. Bewoners kunnen inloggen met DigiD en bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning (beveiligingsniveau EH3).

Waar mag ik parkeren met een vergunning?

U mag parkeren op de openbare parkeerplaatsen in sector 9 (Dieze). Er zijn wel uitzonderingen. De parkeervergunning geldt niet op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 voor de parkeerplaatsen aan:

 • Thomas a Kempisstraat (beide kanten).
 • Rembrandtlaan voor de huisnummers 53 t/m 61.
 • Diezerkade.
 • Vechtstraat voor de huisnummers 3 t/m 57 en 2 t/m 68.

Zo blijven de winkels daar goed bereikbaar. Op het parkeerterrein achter de supermarkt (Vechtstraat 60 - 66) mag u wel parkeren met een parkeervergunning.

Wat zijn de voorwaarden voor een bezoekersvergunning? 

Uw bezoek kan hiermee maximaal 18 uur per week parkeren op de openbare parkeerplaatsen in sector 9 (Dieze). Daarvoor moet u uw bezoek aanmelden, zodat bekend is dat zij parkeren met een bezoekersvergunning. Dit regelt u op www.zwolle.nl/bezoekersparkerenexterne-link-icoon. Op deze site kunt u uw bezoek ook afmelden. U kunt er ook meerdere kentekens tegelijk aanmelden.
U hoeft uw bezoek alleen aan te melden op momenten dat betaald parkeren geldt.

Bent u het niet eens met het collegebesluit? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14038. Een medewerker van het team Parkeren neemt dan samen met u het besluit door. Komt u er niet uit, dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Dit kan op twee manieren:

 • Digitaal. Op www.zwolle.nl./bezwaarenberoep vindt u een link “Bezwaar indienen”. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
 • Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Zwolle, Administratie bezwaarschriften, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Zorgt u ervoor dat u uw bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van deze brief en publicatie in het Gemeenteblad (www.overheid.nlexterne-link-icoon). Alleen dan kunnen we uw bezwaarschrift behandelen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam, adres en ook graag uw telefoonnummer
 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • de datum en uw handtekening.

In de wet (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht) staat dat u deze gegevens moet vermelden.

Stuur een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift mee.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie hierover is te vinden op www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon.

Kaart betaald parkeren en parkeervergunningen