Vergunning voor een uitweg

Voor het maken van een nieuwe of het veranderen van een bestaande uitweg (inrit/uitrit) van een perceel naar de openbare weg is een vergunning nodig. Deze vergunning gaat over het gedeelte vanaf het particuliere terrein naar de openbare weg. Een aanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Het maken, veranderen van een uitweg naar de openbare weg kan worden afgewezen:

  • wanneer de uitweg in strijd is met het omgevingsplan
  • wanneer het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht
  • wanneer de uitweg ten koste gaat van een parkeerplaats
  • wanneer er sprake is van aantasting van het openbaar groen

Wanneer het gaat om een nieuwe of het veranderen van een uitweg voor een perceel dat niet uw eigendom is, moet u toestemming hebben van de eigenaar.

Aanvragen

Een aanvraag voor een vergunning voor een nieuwe uitweg of het veranderen van een uitweg kunt u indienen via het Omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Voor het behandelen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.
Leges omgevingsvergunning

De kosten voor het aanleggen van een standaard uitweg bedragen € 285,00. Dit geldt voor een uitweg met een breedte van 2,00 tot 4,00 meter. Door het indienen van de aanvraag verklaart u dat u akkoord gaat met deze kosten en dat u deze zult betalen. U krijgt hier een aparte factuur van.

Het is mogelijk dat de aanleg van een standaard uitweg akkoord is, maar dat er extra kosten gemaakt moeten worden om de uitweg te kunnen realiseren. Deze worden apart berekend en bovenop het bedrag van € 285,00 in rekening gebracht. U ontvangt dan een offerte waarin alle kosten worden aangegeven. Deze offerte ontvangt u in tweevoud. Door één exemplaar getekend terug te sturen, gaat u akkoord met betaling van de totale kosten.

Bijzonderheden

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zwolle staat in artikel 2:12 meer informatie over het maken of veranderen van een uitweg.