Vergunning vuurwerkverkoop

Vuurwerk mag alleen nog op de laatste 2 werkdagen van het jaar mag worden verkocht. Vuurwerk mag worden afgestoken op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarnaast moet u voor het opslaan van het te verkopen vuurwerk een melding doen of een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk.

Beschrijving

Als u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk en/of professioneel vuurwerk opslaat, dan moet u daarvoor in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor milieu. Slaat u minder vuurwerk op, dan kunt u volstaan met een melding milieubeheer. Op grond van het Vuurwerkbesluit moet u de opslag van vuurwerk (tot 10.000 kilo) ten minste 4 weken van tevoren schriftelijk melden bij de gemeente.

Met behulp van de Activiteitenbesluit Internet Moduleexterne-link-icoon (AIM) kunt u nagaan welke verplichtingen voor uw bedrijf gelden.

Daarnaast hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een opslagruimte en een melding voor brandveilig gebruik van uw pand.

Zie ook Ondernemersplein.nlexterne-link-icoon (Rijksoverheid)

Contact

Als u vragen heeft over deze vergunning, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerk worden leges in rekening gebracht.

Voor de opslag van het vuurwerk is een melding milieubeheer of een omgevingsvergunning milieu noodzakelijk. Hiervoor zijn geen leges verschuldigd.

Voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagruimte zijn eveneens leges verschuldigd. Het bedrag is afhankelijk van de bouwkosten en of het bouwplan past in het bestemmingsplan.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordening

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels

Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk gemeente Zwolleexterne-link-icoon

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon