Voorzieningen Stadshagen

De komende jaren groeit Stadshagen – met de ontwikkeling van Breezicht, De Tippe en Breecamp-West – uit tot een wijk met 32.000 inwoners. Het is dan de grootste wijk van Zwolle. De groei en de veranderende samenstelling van de bevolking van Stadshagen hebben gevolgen voor de behoefte aan voorzieningen. Zo is het van belang dat er voldoende voorzieningen zijn om prettig te wonen, werken, winkelen en recreëren.

Wat zijn voorzieningen?

Voorzieningen zijn plaatsen in de wijk met functies die een maatschappelijk doel hebben. Denk hierbij aan voorzieningen op het gebied van (eerstelijns)zorg, (speciaal) onderwijs, sport en cultuur & ontmoeten. Voorzieningen zijn erop gericht het wonen te ondersteunen en een wijk leefbaar te maken en te houden.

Aan welke voorzieningen is behoefte in Stadshagen?

De gemeente heeft een aantal kavels voor voorzieningen gereserveerd in Stadshagen. Om in kaart te brengen aan welke maatschappelijke voorzieningen behoefte is – nu en in de toekomst (over 20 jaar) – is een voorzieningenonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat in Stadshagen een tekort aan voorzieningen is op het gebied van onder meer eerstelijnszorg en cultuur & ontmoeting. 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is vervolgens gewerkt aan een voorzieningenplan. Hierin is onderzocht op welke locaties we wat willen en kunnen realiseren, op buurtniveau én op kavelniveau. In het plan is vastgelegd welk voorzieningenkavel geschikt is voor welke specifieke functie, voor welk programma (op hoofdlijnen). Dit voorzieningenplan is in juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij enkele kavels is nog geen specifiek programma vastgesteld.

In totaal komen 10 kavels aan bod in het voorzieningenplan. Op onderstaande kaart zie je welke locaties en programma’s dit zijn:

Kaart met locaties van 10 voorzieningenkavels in Stadshagen
Voorzieningen zoals ook aangegeven op de kaart

Locatie

Programma
1. Breezicht-ZuidProgramma: eerstelijnszorg, cultuur & ontmoeten, wonen, voorziening
2. Zone Oude Wetering
Programma: buitensport, cultuur & ontmoeten
3. Kavel Vrij Werkeren
Programma: wonen met zorg
4. Kavel Scholtensteeg D
Programma: voortgezet speciaal onderwijs, gymzaal
5. Fioringras
programma: nader te bepalen
6. Breecamp-West
Programma: eerstelijnszorg en cultuur & ontmoeten
7. Biohub
Programma: cultuur & Ontmoeten
8. Mobiliteitshub
Programma: cultuur & ontmoeten
9. Materialenhub
Programma: cultuur & ontmoeten
10. Zuidpunt De Tippe
Programma: eerstelijnszorg


Naast bovenstaande voorzieningen wordt in de komende jaren ook het winkelcentrum van Stadshagen uitgebreid. Meer hierover lees je op de pagina: Winkelcentrum en Stadsfoyer Stadshagenexterne-link-icoon.

Hoe nu verder?

Wanneer voor een kavel een programma op hoofdlijnen is vastgesteld, wordt dit programma in de komende periode verder uitgewerkt. Dan wordt ook de uitgiftestrategie bepaald. Dit houdt in dat onder meer wordt gekeken naar de verdere invulling per kavel en op welke wijze wordt gekomen tot de selectie van partijen voor de kavels. Verder wordt dan gestart met het uitwerken van stedenbouwkundige en ruimtelijke randvoorwaarden voor de inrichting van de kavels; dit gebeurt in zogenoemde kavelpaspoorten.

Wanneer dit alles gereed is, kunnen we in principe starten met de kaveluitgifte. De gemeente ontwikkelt zelf doorgaans geen kavels, maar laat dat aan marktpartijen over. De kavel wordt – meestal openbaar – aangeboden aan de markt. Marktpartijen kunnen de kavels kopen en de plannen voor de voorzieningen op de kavels verder ontwikkelen en realiseren.

Soms is – voorafgaand aan de kaveluitgifte – ook een bestemmingsplanprocedure nodig. Zo is het mogelijk dat voor een kavel nog geen bestemmingsplan is uitgewerkt of vastgesteld. In andere gevallen kan het voorkomen dat een bestemmingsplan gewijzigd moet worden om de realisatie van het programma (de functie) mogelijk te maken.

Voor wat betreft de kavels waarvoor nog geen specifiek programma is vastgesteld: aan de invulling van deze kavels wordt de komende tijd ook gewerkt. Meer informatie over het programma en de functie volgt. 

Ik heb een functie die past op een kavel. Kan ik een kavel gebruiken, huren of kopen?

Wanneer je mogelijk interesse hebt in het realiseren van een voorziening in Stadshagen, kun je dat doorgeven aan de gemeente Zwolle door dit digitale formulier in te vullenexterne-link-icoon. Dan kunnen we je - bij nieuws over de kavels - hierover informeren.

Is de kavel (al) verkocht? Dan kun je contact opnemen met de verwerver/ontwikkelaar van die kavel over mogelijk gebruik ervan.