Wat is Jong Goud Zwolle?

Jong Goud Zwolle is de naam van de onderscheiding voor Zwolse Jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Het is een bijzondere of speciale vorm van waardering van de gemeente Zwolle voor jonge Zwollenaren die zich vrijwillig inzetten voor de stad en de mensen in hun omgeving.


Deze jongeren zijn het goud van Zwolle en verdienen erkenning voor hun vrijwillige inzet. Ze hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor leeftijdsgenoten. En dat mag beloond worden.

Uitreiking

Jong Goud wordt door de burgemeester uitgereikt op een moment dat verband houdt met de verdienste van het kind of de jongere. Van dat moment mag een feestelijke bijeenkomst worden gemaakt met vrienden en familie.

Wie verdient Jong Goud Zwolle?

Zwolse Jongeren van 6 tot en met 18 jaar die individueel of in groepsverband voor de stad en haar inwoners iets betekenen omdat zij:

 • Een bijzondere prestatie neerzetten
 • Bijzonder initiatief tonen
 • Een voorbeeldfunctie vervullen
 • Een ambassadeursrol hebben
 • Zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap

Voor kinderen is het al heel bijzonder als ze zich een half jaar of langer inzetten. Natuurlijk kan het ook om een eenmalige actie gaan die zo bijzonder is dat duur minder belangrijk is. Heldendaden tellen niet mee voor Jong Goud, omdat daarvoor aparte onderscheidingen bestaan.

Voorbeelden:

 • Langere tijd vrijwillig schoonmaken van de school, de sportkantine of de buurt.
 • Langere tijd vrijwillig anderen helpen, zoals de hond van de zieke buurvrouw uitlaten; een gehandicapt vriendje begeleiden; boodschappen doen voor iemand die dit zelf niet kan • Verschillende culturen samenbrengen op school, in de buurt, bij de sportclub.
 • Sponsor- of inzamelingsacties voor een goed doel op touw zetten.

Aanvragen

Ieder kind, individueel of in groepsverband, kan voor Jong Goud worden voordragen. Via deze website kan een aanvraagformulier worden ingevuld en verzonden, zodat duidelijk wordt waarom een kind of jongere in aanmerking komt voor Jong Goud.

Wat moet je doen om een kind of jongere voor te dragen:

 • Het aanvraagformulier invullen;
 • Twee ondersteunende brieven meesturen om een beeld te geven van het draagvlak;
 • Twee foto’s (hoge resolutie) van de activiteiten van het kind of de jongere meesturen;
 • Eventuele krantenartikelen e.d. kunnen ook worden meegestuurd als die iets toevoegen aan de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Het formulier moet 3 maanden vóór het moment dat verband houdt met de verdienste compleet ingevuld en met minimaal twee bijlagen in bezit zijn van de gemeente Zwolle. Aanvragen die te laat en incompleet binnenkomen worden niet in behandeling genomen voor de uitreiking van Jong Goud, tenzij het college van burgemeester en wethouders anders beslist.

Verzending per e-mail:

e.doornbosch@zwolle.nl

Verzending per post:

Gemeente Zwolle, afd. Communicatie
t.a.v. mevrouw E. Doornbosch
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Procedure

Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk wie voor Jong Goud Zwolle in aanmerking komt.

 • Aanvragen in bezit gemeente Zwolle: eerste toetsing op volledigheid
 • Toetsing door college van burgemeester en wethouders
 • Bericht naar de aanvrager
 • Uitreiking Jong Goud Zwolle

Beoordeling van de aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de aanvragen.