Werkzaamheden in uitvoering

Zwolle bouwt volop aan een gastvrije en duurzame entree naar het stadshart in de Zwolse Spoorzone. 

Op deze pagina vindt u informatie over de bouwactiviteiten op het Stationsplein en de Stationsweg. Het werk kan gevolgen hebben op de bereikbaarheid van panden en percelen in de omgeving en voor (geluids)hinder zorgen. Hiervoor vragen we uw begrip. Met onze aannemer doen we er alles aan om de overlast tijdens de werkzaamheden voor iedereen te beperken.

Herinrichting Stationsweg | 25 mei - medio juli 2021

Onze aannemer voert de herinrichting van de Stationsweg  tot een gastvrije stadsentree in drie fases uit, vanaf het plein richting de Burgmeester Van Roijensingel. De eerste twee fases zijn medio maart 2021 zo goed als afgerond. Ter voorbereiding op de volgende fase is eind maart de laatste bestaande verharding op de Stationsweg vanaf circa Bilderberghotel Wientjes tot aan de Van Nagellstraat verwijderd. Op dit laatste deel van de Stationsweg start onze aannemer van 25 mei 2021 met het laatste herinrichtingswerk. Het duurt tot circa medio juli 2021. In de genoemde periode worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het vervangen van riolering tot aan de Burg. Van Roijensingel.
  • Het aanbrengen infiltratiekratten onder de grond voor extra berging van regenwater.
  • Het verplaatsen van openbare verlichting.
  • Het realiseren van trottoirs.
  • Het vervangen van de half verharding in de aanwezige plantvakken door grond.
  • Het aanbrengen van een nieuwe bestrating (klinkers).
  • Het aanbrengen van straatmeubilair.

Studenten Zone. College aan de slag voor groene stadsentree

In twee dagen en twee ploegen staken studenten van het Zone.College op 29 en 30 april 2021  hun handen uit de mouwen voor een groene gastvrije stadsentree op de Stationsweg. Met de studenten is een volgende stap gezet naar het groenste station van Nederland. De samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe verschillende partijen in de Spoorzone voor elkaar kunnen zijn. Spoorzone Zwolle wil de samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs stimuleren en onderwijsinstellingen een aantrekkelijke plek bieden. In de onderstaande video vertelt Leontien Benders met de studenten over het 'vergroenen' van de Stationsweg.

Ondergrondse fietsenstalling klaar voor gebruik | december 2020

Er wordt nu nog hard gewerkt aan de oostzijde ingang van de stalling en de nieuwe inrichting van het Stationsplein en de Stationsweg. Dit is naar verwachting medio 2021 gereed. Maar vanaf 4 december 2020 kunt u uw fiets al parkeren in de nieuwe fietsenstalling. Via de grote entree aan de westkant en de ingang bij het stationsgebouw kunt u de stalling in en uit lopen. Met de fiets aan de hand gebruikt u de westzijde entree van de fietsenstalling. Wethouder Ed Anker neemt u mee in de nieuwe fietsenstalling en laat u het resultaat van de bouw zien via de onderstaande video.

Afbouwen fietsenstalling | juli - oktober 2020

Van juli tot eind oktober werkt de aannemer verder aan de inrichting van de nieuwe ondergrondse fietsstalling. De 5.475 fietsenrekken zijn bijvoorbeeld geplaatst en afgesteld. De draaideuren voor de in-/uitgang van de stalling ter hoogte van het stationsgebouw zijn ook geïnstalleerd. Via deze in-/uitgang kan de bezoeker naar het station lopen nadat de fiets is gestald en ook andersom om de fiets op te halen. Op de trappen van alle in-/uitgangen wordt vloerverwarming aangebracht die de trappen bij regen en in de winter droog houdt. De fietsenstalling is voorzien van het HBF-systeem (Handhaving Benutting Parkeren). Dat zijn sensoren aan het plafond die aangeven waar nog plek is. In de onderstaande video geven Hans Kollenstaart en Hedwig Hut rondleiding in de nieuwe stalling en vertellen meer over het werk.

Bouw stadsentree Stationsweg | vanaf september 2020

Het Stationsplein en de Stationsweg vormen samen straks een gastvrije stadsentree. Met volop ruimte voor iedereen die vanaf de Spoorzone naar de Zwolse binnenstad wandelt en andersom. De aannemer werkt aan de Stationsweg in verschillende delen van de weg (werkvakken) waarbij elk deel een eigen tijdsduur/periode heeft. Zo is de Stationsweg onderverdeeld in drie vakken: fase 1, 2 en 3. Per vak wordt eerst de huidige bestrating verwijderd. Daarna werkt de aannemer  onder de grond met het (ver)leggen van kabels en leidingen, riolering en het waterberging-systeem. Tot slot  wordt de bovengrondse inrichting aangebracht zoals de bestrating en het groen. In het onderstaande informatieblad leest u meer over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Informatieblad herinrichting Stationsweg

Betonstorten van het dak | april - juni 2020

Van januari 2020 tot en met de zomer 2020 werkt de aannemer in de bouwkuip aan het betonwerk van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein die straks ruimte biedt aan 5.475 fietsen. Daarna wordt de nieuwe fietsenstalling afgebouwd en ingericht en kan de aannemer starten met het herinrichten van de openbare ruimte van het Stationsplein en de Stationsweg.

Op 19 mei 2020 is een groot deel van het dak van de fietsenstalling met beton gestort. Op 16 juni 2020 wordt het resterende dak gestort. In de onderstaande video vertellen Hans Kollenstaart en Hedwig Verelst over het werk in de bouwkuip van april tot juni 2020. Daarnaast ziet u wethouder Ed Anker die er een bezoek bracht en trots is op de voortgang van de bouw.

Betonstorten van werkvloer en wanden | januari - maart 2020

Van 20 januari 2020 toe eind maart 2020 werkte de aannemer aan de werkvloer in de bouwkuip aangelegd en daarop is een bodem van ca. 80 cm dik beton gestort. De kolomen en de wanden van de fietsenstalling werden daarna met beton gestort. In verband met het coronavirus is er een terugblik op de bouwactiviteiten zonder omgevingsmanagers Hans Kollenstaart namens de gemeente Zwolle en Hedwig Verelst namens Boskalis.

Afgraven bouwkuip | 2 december 2019 - 17 januari 2020

Het graafwerk en het afvoeren van 25.000 zand zijn op 17 januari klaar. Op de bodem van de bouwkuip is het diepste punt van 6 meter is bereikt. Een bouwkuip is een tijdelijke, waterkerende constructie die nodig is om metersdiep in de grond bouwwerkzaamheden uit te voeren. De bouwkuip wordt ongeveer 120 meter lang, 45 meter breed en 6 meter diep. Qua oppervlakte is dat te vergelijken met een voetbalveld. 

Aanbrengen CSM-wanden | augustus – september 2019

Begin augustus 2019 is de aanleg van de bouwkuip gestart voor het bouwen van de ondergrondse fietsenstalling bij het station. De bouwkuip maakt Boskalis met behulp van CSM-wanden. Deze speciale wanden houden grond en water tegen.

CSM staat voor Cutter Soil Mix. Met deze bouwtechniek wordt er ondergronds water en cement vermengd om een grond- en waterkerende wand te bouwen. Ook het aanwezige grind in de grond wordt vermengd en zo onderdeel van de constructie. Een voordeel van deze techniek is dat de werkzaamheden geen trillingen en nauwelijks geluidshinder veroorzaken.

De onderkant van de bouwkuip is dicht gemaakt met een speciale gellaag die met 6.500 dunne slangetjes is geïnjecteerd.

Voorbereidend werk | maart - juli 2019

Van maart tot eind juli 2019 vond het voorbereidende werk plaats. In het onderstaande filmpje leggen Hans Kollenstaart, de omgevingsmanager bij de gemeente, en Hedwig Hut - Verelst, de omgevingsmanager bij Boskalis Nederland, uit welke activiteiten nodig zijn voor de daadwerkelijke start van de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. En welke gevolgen het werk heeft gehad voor de omgeving en het verkeer.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden, neemt u contact op met Leontien Benders, omgevingsmanager bij Spoorzone, via mail L.Benders@zwolle.nl of via (06)57436913. Via sociale media op Facebook, Twitter en Instagram kunt u de voortgang van de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg op de voet volgen. Persvragen beantwoorden we graag via mail pers@zwolle.nl of telefoon (06)15821213.