Start- en gereedmelding bouw

Wanneer u start met bouwwerkzaamheden, doet u hiervan melding. Zo wordt voorkomen dat u in overtreding bent en de gemeente handhavend moet optreden. Heeft u een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen, dan moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning.

Als de bouwactiviteiten zijn afgerond, moet u dit ook melden. Er wordt dan bekeken of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Heeft u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Het wordt op prijs gesteld als u uw contactgegevens invult, zodat we contact kunnen opnemen bij vragen of een terugkoppeling over de afhandeling, maar dit is niet verplicht. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zie ook: www.zwolle.nl/privacy

Verzoekformulier start- en gereedmelding