Wat kan ik doen (en wanneer)?

U kunt natuurlijk zelf maatregelen nemen om uw leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Maar het makkelijkst en effectiefst is het om dit gezamenlijk te doen. Via de pagina Hulp & tips vindt u informatie om u op weg te helpen.

Maatregelen tegen wateroverlast

In de Zwolse Klimaatatlas kunt u op het tabblad Wateroverlast zien en lezen wat er in de stad gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. Op basis van stresstesten is gebleken dat er in Zwolle extra kwetsbare gebieden zijn met problemen op het gebied van wateropvang en -afvoer. Een kaart laat zien welke gebieden dat zijn.

Op een andere kaart ziet u panden met de kleuren rood, oranje en groen. Dit kan verschillen per gekozen extreme regenbui (de Kopenhagenbui of een bui van 70 mm regen in 1 uur tijd).

Maatregelen tegen droogte en hittestress

In de Zwolse Klimaatatlas kunt u op de tabbladen Droogte en Hittestress zien en lezen wat er in de stad gebeurt bij extreme droogte en hitte. Wilt u weten wat u in zulke omstandigheden kunt doen? Zie daarvoor Maatregelen tegen droogte en hittestress.