Maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met extreem weer, zoals hevige regen, droogte en hitte. Op deze pagina leest u welke maatregelen u kunt nemen tegen wateroverlast, droogte en hittestress.

Maatregelen tegen wateroverlast

In de Zwolse Klimaatatlas kunt u op het tabblad Wateroverlast lezen wat er in de stad gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. Uit stresstesten is gebleken dat er in Zwolle extra kwetsbare gebieden zijn. Dit zijn gebieden met problemen op het gebied van wateropvang en waterafvoer. De kwetsbare gebieden zijn:

 • Voorst A en B
 • Kamperpoort
 • Dieze
 • Dieze Oost
 • Wipstrik
 • Assendorp
 • Berkum
 • Marslanden H en G

Deze gebieden zijn rood gemarkeerd op de kaart hieronder.

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om de mogelijke schade te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het pand aanpassen, zodat er geen water in het pand komt;
 • bij de inrichting van het pand rekening houden met mogelijke wateroverlast;
 • zorgen voor een goede waterafvoer en -opvang

Meer informatie over het aanpassen en inrichten van panden en een goede waterafvoer vindt u op www.rainproof.nl of www.climateapp.nl (Engelstalig).

Maatregelen tegen droogte en hittestress

De gevolgen van extreme hitte en droogte zijn divers. Denk aan gezondheidsrisico’s, als het lichaam zich niet goed kan aanpassen aan de warmte, een tekort aan drinkwater of een vergroot risico op natuurbranden. Maar bijvoorbeeld ook schade aan de fundering van panden door een laag grondwaterpeil. 

In de Zwolse Klimaatatlas kunt u op de tabbladen Droogte en Hittestress zien wat er in de stad gebeurt bij extreme droogte en hitte.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u zelf bijdragen aan het voorkomen van droogte? Dat kan op allerlei manieren! U kunt bijvoorbeeld korter douchen en een waterbesparende douchekop gebruiken. Ook kunt u kiezen voor verzorgingsproducten die het oppervlaktewater zo weinig mogelijk belasten. Meer informatie leest u op Onswater.nl.

Wat kunnen we samen doen?

Samen met u wil de gemeente Zwolle maatregelen nemen tegen de hitte. Daarom wil zij stadsbreed vergroenen en ze nodigt inwoners uit om ook in de eigen straten, daken en tuinen voor meer groen te zorgen. Stadsbreed vergroenen zorgt ervoor dat het ‘s nachts meer afkoelt in de stad. Vergroening door meer bomen, groendaken, geveltuinen en groene tuinen beperkt ook de kans op het stedelijk hitte-eiland effect. Dat is het verschijnsel dat het in steden vaak warmer is dan in het omliggende gebied. 

Tips voor meer groen in uw straat of buurt vindt u op de pagina Meer groen maak je zo