Een toegankelijke stad voor iedereen

Zwolle wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. Dat stelt eisen aan de bereikbaarheid van de stad en de inrichting van de openbare ruimte. Iedereen moet de openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo onafhankelijk mogelijke manier kunnen gebruiken. De uitgangspunten hiervoor hebben we vastgelegd in een gemeentelijke visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Website

Op de website toegankelijkestad.zwolle.nl vindt u meer informatie. U kunt daar ook slecht toegankelijke locaties melden en de contactgegevens van de stadsergonoom vinden.