Een toegankelijke stad voor iedereen

Zwolle wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. Ook vinden we het belangrijk dat de stad toegankelijk is: iedereen moet makkelijk binnen de stad kunnen reizen en bewegen. En dat de openbare ruimte (zoals de straat, stoep en parken) goed ingericht is. Iédereen moet deze openbare ruimte op een makkelijke manier kunnen gebruiken, zonder dat daarbij hulp nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat, ook als je in een rolstoel zit, de straten zo zijn gemaakt dat je er makkelijk over kunt rijden of lopen. 

Het plan voor hoe we dit willen bereiken, hebben we opgeschreven in een ‘gemeentelijke visie’. 

Meer informatie

Op de website toegankelijkestad.zwolle.nl vindt u deze visie, en meer informatie. U kunt het daar ook laten weten als u een locatie bent tegengekomen die niet goed toegankelijk was. Tot slot vindt u er de contactgegevens van de stadsergonoom, dat is de medewerker van de gemeente die toegankelijkheid in de stad aanmoedigt.