Wooncoöperatie

De gemeente Zwolle heeft de ambitie uitgesproken om ruimte te maken voor bijzondere vormen van wonen. Eén van die bijzondere vormen is een wooncoöperatie. De gemeente onderzoekt of deze vorm van wonen past in de Nieuwe Veemarkt (IJsselhallen-locatie) en in de Spoorzone. Ook onderzoekt de gemeente of hier interesse voor is.

De belangrijkste reden voor de gemeente om dit aan te moedigen is dat deze vorm van wonen een middel is om blijvend betaalbaar wonen voor elkaar te krijgen. Betaalbaar wonen is belangrijk voor mensen met lagere en middeninkomens.

Wat is een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een vorm van samen wonen. Bij deze vorm van wonen delen de leden van de coöperatie de verantwoordelijkheid voor hun woongebouw en bijbehorende buitenruimte. Vaak is de coöperatie ook eigenaar van het gebouw en laten ze het gebouw zelf bouwen. De grond is veelal niet in eigendom van de coöperatie maar bijvoorbeeld van de gemeente.

Een wooncoöperatie kan een kleine hechte gemeenschap zijn, maar ook een grotere groep en alles er tussenin. Ze vormen samen een coöperatie. Iets van gemeenschappelijkheid, een gedeelde verantwoordelijkheid, is wel noodzakelijk om de coöperatie te laten bestaan. Ook wordt vaak een actieve bijdrage van alle leden gevraagd. Je kunt kiezen in welke mate je voorzieningen wilt delen en welke vorm van eigenaarschap bij je past.

Bekijk de voorbeelden van wooncoöperaties in Amsterdam om een goed beeld te krijgen van deze vorm van wonen.

Interesse

De gemeente hoort graag of er inwoners zijn die behoefte hebben om in een wooncoöperatie te gaan wonen. Wensen en ideeën zijn welkom!

CPO en een wooncoöperatie

Een wooncoöperatie heeft vaak een vorm van collectiviteit/ gezamenlijkheid in zich. Bewoners delen bijvoorbeeld voorzieningen of (extra) ruimten of voeren samen het beheer van het gebouw en de buitenruimten uit of ondernemen gezamenlijke activiteiten. Dit kan ook met een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Het verschil met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)  is dat bij CPO wel gezamenlijk wordt ontwikkeld en gebouwd, maar de woning eigendom worden van de afzonderlijke bewoners. Bij een coöperatie is de coöperatie eigenaar van het gebouw en huren de leden de woning van de coöperatie. Dit zorgt ervoor dat de eventuele waardevermeerding van het gebouw in de coöperatie blijft, waardoor de huren langdurig laag kunnen blijven.

Doelgroep van wooncoöperaties

De wooncoöperatie wordt in Nederland gezien als mogelijke oplossing om wonen blijvend betaalbaarder te maken. Vooral voor mensen die op dit moment moeilijk of helemaal geen woning kunnen kopen of huren. Dit zijn de mensen met een  laag- en/of middeninkomen. Het is de bedoeling is dat de woningen voor een lange periode toegankelijk blijven voor deze mensen.

De wooncoöperatie is ook voor mensen die graag samenwonen met mensen met dezelfde interesses en denkwijze. Mensen die het bijvoorbeeld fijn vinden om in een gemeenschap of een leefvorm te wonen met een gedeelde interesse of binding. 

Meer informatie over wooncoöperaties is te vinden op de website van www.cooplink.nlexterne-link-icoon