Zelfstandig wonen dankzij wooncoach

In 2021 ging de pilot ‘Wooncoach Zwolle’ van start. Een project van woningcoöperatie Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE Samen. Dit project helpt inwoners die beschermd wonen, ‘bankhoppers’ en bewoners van maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen. In maart 2023 heeft het project een vervolg gekregen. Hoe is de pilot gegaan en hoe ziet de doorstart eruit? We vroegen het wooncoach Gerrit Holstege (MEE Samen), woonconsulent Katja Tamis (Openbaar Belang) en sociaal werker Martine Aukema (gemeente Zwolle).

‘Sommige inwoners komen door ongelukkige omstandigheden terecht in De Herberg of maatschappelijke opvang’, vertelt sociaal werker Martine Aukema van de gemeente Zwolle. ‘Met dit project helpen we deze inwoners naar zelfstandig wonen. We geven ze nét dat duwtje in de rug dat ze nodig hebben om niet in de hulpverlening te belanden’, gaat ze verder. Dat doet het project met passend woningaanbod en een wooncoach. De wooncoach, Gerrit Holstege van MEE Samen, geeft onder andere tips voor huishouden en financiën en helpt deelnemers om aansluiting te vinden in hun wijk.

Van probleem naar oplossing

Gerrit vertelt: ‘Een flatbewoner met autisme had last van geluid van zijn bovenbuurvrouw. Samen met de bewoner, de bovenbuur en een buurtbemiddelaar ben ik toen om tafel gegaan. Zijn bovenbuurvrouw had niet in de gaten dat het lawaai maakt als haar dochtertje met schoenen aan over de vloer loopt. Sinds de bemiddeling gaat het een stuk beter: ze hebben zelfs elkaars telefoonnummer. Zonder mij had de bewoner niet van het bestaan van buurtbemiddeling geweten en had hij waarschijnlijk nog steeds last van geluid’, gaat Gerrit verder.

Een passende woonplek

Samen met Katja Tamis van woningcoöperatie Openbaar Belang kijken Martine en Gerrit naar geschikte woningen voor deelnemers van het project. Soms gaat dat heel snel. ‘Voor een inwoner die in De Herberg zat, hadden we vlot een appartement gevonden’, vertelt Gerrit. Soms duurt de zoektocht wat langer. ‘Er staat een moeder met een baby op de wachtlijst. We hebben met haar gekeken bij een woning, maar die had 1 slaapkamer en was te klein. Daarom kijken we verder’, aldus Martine.

Soms is een woonplek makkelijk gevonden, maar heeft de nieuwe bewoner wat achtergrondinformatie nodig om te landen. ‘Eén van de deelnemers kreeg een woonplek in de Indische Buurt. Ik heb hem uitgelegd dat dit een wijk is, die tijdens het WK is behangen met slingers en waar je in die periode kratten bier op straat tegen kan komen. Zijn buren nodigden hem uit om samen een wedstrijd te kijken en een biertje te drinken. Hij vond het geweldig!’ glimlacht Gerrit.

Veranderingen na de pilot

Van de pilot hebben de drie een paar dingen geleerd.’ In de screeningsgesprekken van de pilot heb ik soms onvoldoende doorgevraagd naar iemands situatie, waardoor we later voor een verrassing kwamen te staan’, geeft Gerrit toe. Daarom doet Gerrit de screeningsgesprekken nu samen met Martine, zodat ze beter kunnen inschatten of een traject een succes wordt. ‘In de pilot was het nog geen voorwaarde voor deelnemers om hun financiën op orde te hebben’, vult Katja aan. ‘Daardoor was de wooncoach in de eerste maanden vooral bezig met financiële hulp. Wat eigenlijk niet passend was voor het traject dat wij voor ogen hadden.’

Inmiddels zijn de voorwaarden aangescherpt: kandidaten moeten een inkomen hebben, de huur zelfstandig kunnen betalen en beschikken over een daginvulling. ‘Het kan natuurlijk gebeuren dat een deelnemer tijdens het traject iets meemaakt, waardoor er extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de tuin of een maatje om iets leuks mee te kunnen doen. Daarom is vrijwilligersorganisatie SamenZwolle nu ook partner van het project’, vertelt Katja.

Hoe het verdergaat

Acht van de tien deelnemers aan de pilot woont inmiddels zelfstandig, zonder problemen. In het project ‘Wooncoach 2.0’ is ruimte voor 18 deelnemers. Een aantal daarvan is al huurder bij Openbaar Belang. Sinds maart 2023 zijn er 7 kandidaten toegelaten, waarvan er zelfs al 2 zijn bemiddeld naar een woning. Verder lopen er nog screeningsgesprekken. Martine, Gerrit en Katja hopen dat het vervolgtraject net zo’n succes wordt als de pilot. ‘En het allerliefst gaan we hier natuurlijk structureel mee verder’, sluit Katja af.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Wooncoachtraject? Neem dan contact op met Gerrit Holstege, wooncoach bij MEE Samen op g.holstege@meesamen.nl